Sedma sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 28.03.2014.godine

Sedma sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 28.03.2014.godine

1.Saziv

2. Zapisnik

3. Strateški plan Opštine Nikšić za period 2014-2019

4. Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Nikšić”

5. Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Nikšić

6. Odluka o produženju važenja planova na teritoriji opštine Nikšić

7.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju komunalnih djelatnosti na teritoriji opštine Nikšić

8. Izvještaj o radu JP”Vodovod i kanalizacija” Nikšić za 2013

9. Izvjetaj o radu JKP Nikšić za 2013

10. Izvještaj o radu JP”Autobuska stanica”Nikšić za 2013

11.Izvještaj o radu JP”Sportski centar” Nikšić za 2013

12. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke Organizacije opštine Nikšić za 2013

13. Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Nikšić za 2014. godinu

14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Centar za kulturu” Nikšić za 2013

15. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU”Nikšićko Pozorište” za 2013

16. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU”Zahumlje” Nikšić za 2013

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU”Stari grad Anderva” Nikšić za 2013

18.  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU”Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju” Nikšić za 2013

19. Izvještaj o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u opštini Nikšić za 2013.

20. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Nikšić za 2013.

21. Informacija o ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić za 2012.