Šesnaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 18.12.2015.godine

Šesnaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 18.12.2015.godine

Saziv i Zapisik

Predlog Programa rada Skupštine opštine Nikšić za 2016.godinu;

Predlog odluke o izmjenama Odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2015.godinu;

Predlog odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2016.godinu;

Predlog odluke o porezu na nepokretnosti;

Predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama;

Predlog odluke o boravišnoj taksi;

Predlog odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić;

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju cijena komunalnih usluga Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Nikšić;

Izvještaj o stanju uređenja prostora opštine Nikšić za 2015.godinu;

Predlog Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2016.godinu;

Predlog odluke o Planu postavljanja privremenih objekata na području Opštine Nikšić;

Predlog odluke o stavljanju van snage odluka o donošenju planskih dokumenata na području opštine Nikšić;

Predlog odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Nikšić za 2016.godinu;

Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva ulicama u opštini Nikšić;

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Nikšić;

Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinsko zemljište na Šipčić Nebojšu;

Predlog odluke o prenosu prava svojine na motornim vozilima Fudbalskom klubu “Sutjeska-Nikšić” i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu “Brestice”;

Predlog odluke o davanju saglasnosti za  upis prava svojine na stambenom prostoru u ulici Serdara Šćepana u Nikšiću na Šurbatović Luku;

Predlog odluke o davanju saglasnosti za upis prava svojine na stambenom prostoru u ulici Baja Pivljanina u Nikšiću na Mirković Radomira;

Predlog odluke o davanju saglasnosti za  upis prava svojine na stambenom prostoru u ulici Nikole Tesle u Nikšiću na Papović Miladina;

Predlog odluke o davanju saglasnosti za upis prava svojine na stambenom prostoru u ulici II Dalmatinske u Nikšiću na Škiljević Žarka;

Predlog odluke o raspisivanju oglasa za davanje u zakup javnim nadmetanjem poslovnog prostora vlasništvo opštine Nikšić;

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju oglasa za prikupljanje ponuda radi prodaje putničkih motornih vozila u vlasništvu Opštine Nikšić;

Program rada Javnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Nikšić za 2016.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

Program rada Javnog komunalnog preduzeća “Komunalno Nikšić” za 2016.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

Program rada Javnog preduzeća “Autobuska stanica” Nikšić za 2016.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2016.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić za 2016.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan;

Program rada Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2016.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

Program rada Javne ustanove “Zahumlje” za 2016.godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

Izbor i imenovanja.