Treća sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 23.05.2013.godine

Treća sjednica Skupštine Opštine Nikšić – 23.05.2013.godine

1. Saziv

2. Zapisnik

3. Predlog programa rada Skupštine opštine Nikšić za 2013. godinu;

4. Predlog odluke o Budžetu opštine Nikšić za 2013. godinu;

5. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o razrješenju potpredsjednika

opštine Nikšić;

  • Odluka

6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o razrješenju potpredsjednika

opštine Nikšić;

  • Odluka

7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o imenovanju potpredsjednika

opštine Nikšić;

  • Odluka

8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje predsjednika opštine Nikšić o imenovanju potpredsjednika

opštine Nikšić;

  • Odluka

9. Predlog odluke o imenovanju projekt menadžera za implementaciju Projekta “Unapređenje saobraćajne

infrastrukture i turistička valorizacija između opštine Nikšić i opštine Kolašin”;

10. Predlog programa podizanja spomen-obilježja u opštini Nikšić u 2013.godini;

11. Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva ulicama u opštini Nikšić;

12. Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-ploče u opštini Nikšić;

13. Predlog odluke o izmještanju spomen-obilježja u opštini Nikšić;

14. Predlog odluke o utvrdjivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka;

15. Izvještaj o radu Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» Nikšić za 2012.godinu sa predlogom

ocjena i zaključaka;

16. Program rada Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija»  Nikšić za 2013.godinu sa Predlogom

odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

17. Izvještaj o radu Javnog komunalnog preduzeća za  2012.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

18. Program rada Javnog komunalnog preduzeća za 2013.godinu sa Predlogom odluke o davanju

saglasnosti na Program rada;

19. Izvještaj o radu Javnog preduzeća «Autobuska stanica» Nikšić za 2012. godinu sa predlogom

ocjena i zaključaka;

20. Program rada Javnog preduzeća «Autobuska stanica» Nikšić za 2013. godinu sa Predlogom odluke

o davanju saglasnosti na Program rada;

21. Izvještaj o radu Javnog preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači “Dr Zoran Kesler” za 2012.godinu

sa predlogom ocjena i zaključaka;

22. Program rada Javnog preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači «Dr Zoran Kesler» za 2013.godinu

sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

23. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije opštine Nikšić za 2012. godinu

sa predlogom ocjena i zaključaka

24. Program rada sa finansijskim planom Turističke organizacije opštine Nikšić za 2013.godinu sa

Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom;

25. Izvještaj o radu Javnog  preduzeća Sportski centar Nikšić za 2012. godinu sa predlogom ocjena

i zaključaka;

26. Program rada Javnog preduzeća Sportski centar Nikšić za 2013. godinu sa Predlogom odluke

o davanju saglasnosti na Program rada;

27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Nikšić za 2012. godinu

sa predlogom ocjena i zaključaka;

28. Program rada Javne ustanove Centar za kulturu Nikšić za 2013. godinu sa  Predlogom odluke o davanju

saglasnosti na Program rada;

29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2012.godinu sa

predlogom ocjena i zaključaka;

30. Program rada Javne ustanove  Nikšićko pozorište za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju

saglasnosti na Program rada;

31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove  «Zahumlje»  za 2012. godinu sa predlogom

ocjena i zaključaka;

32. Program rada  Javne ustanove «Zahumlje» za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju

saglasnosti na Program rada;

33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove «Stari grad-Anderva» za 2012.godinu

sa predlogom ocjena i zaključaka;

34. Program rada Javne ustanove «Stari grad-Anderva» za 2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju

saglasnosti na Program rada;

35. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u

razvoju Nikšić za 2012.godinu sa predlogom ocjena i zaključaka;

36. Plan i program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić za

2013. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada;

37. Izvještaj o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere za 2012.godinu;

38. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike za 2012.godinu;

39. Informacija o ostvarivanju primarne zdravstvene zašttite u opštini Nikšić za 2012.godinu sa predlogom

ocjene i zaključaka;