Služba menadžera

Služba menadžera

zivko kecojevicMENADŽER: ŽIVKO KECOJEVIĆ

II sprat, kancelarija br. 17

Broj telefona: 220-104

E-mail: zivko.kecojevic@niksic.me

 

 

 

 

Služba menadžera vrši stručne i druge poslove za menadžera, koji se odnose na:

  •  pripremu i realizaciju razvojnih programa i projekata Opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, obezbeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču preduzetničke inicijative, javno-privatna partnerstva i iniciraju izmjene propisa u cilju stvaranja podsticajnog ambijenta za razvoj Opštine;
  •  ostvarivanje saradnje sa nadležnim organima uprave i javnim službama Opštine, organima državne uprave, privrednim društvima, preduzetnicima i drugim subjektima , radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za Opštinu; ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama radi realizacije konkretnih planova i programa;
  •  obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika i menadžera.

Sačuvaj stranicu kao PDF