LOKALNE INICIJATIVE MLADIH – OTVORENI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Naziv projekta: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, Civil Society Facility
Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations
AGENCIJA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU NIKŠIĆ
Poziva neformale grupe mladih i nevladina udruženja mladih koja djeluju na području opštine Nikšić da podnesu svoje projektne prijedloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprinijeti:
  • Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i nevladinih udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima donošenja odluka i politika;
  • Povećanom uključivanu mladih sa manje mogućnosti u lokalne aktivnosti koje promovišu učešće mladih;
  • Povećanju fokusa javnih vlasti u lokalnim zajednicama na potrebe mladih u procesima donošenja odluka i politika.
  • Promovisanje EU standarda aktivnog građanstva za postizanje jednakosti, dobrostanja i tolerancije različitosti.
Informacije i online odgovori na pitanja će biti organizovani za sve zainteresovane potencijalne podnosioce prijedloga projekta.
Kontakt:
Agencija za lokalnu demokratiju
Info point za mlade
Adresa: Bulevar Vuka Mićunovića bb, 81400 Nikšić
Aplikacioni formular dostupan je na sledećem linku.
Odgovore na pitanja svi potencijalni aplikanti mogu dobiti do 5. juna upitom na e-mail: aldnk@t-com.me.
Rok za podnošenje projektnih prijedloga je: 15.06.2018.godine u 17h, slanjem potrebne dokumentacije na mejl: aldnk@t-com.me.