LOKALNI IZBORI 2017

LOKALNI IZBORI 2017

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

 • OPŠTINA NIKŠIĆ
 • JU I JP

 • JU CENTAR ZA KULTURU

04.01.2017. – 10.01.2017.
11.01.2017. – 17.01.2017.
16.01.2017. – 23.01.2017.
25.01.2017. – 31.01.2017.01.02.2017. – 07.02.2017.08.02.2017. – 14.02.2017.15.02.2017. – 21.02.2017.22.02.2017. – 28.02.2017.01.03.2017. – 07.03.2017.08.03.2017. – 14.03.2017. • JU STARI GRAD ANDERVA

04.01.2017. – 10.01.2017.
16.01.2017. – 23.01.2017.
25.01.2017. – 31.01.2017.01.02.2017. – 07.02.2017.08.02.2017. – 14.02.2017.15.02.2017. – 21.02.2017.22.02.2017. – 28.02.2017.01.03.2017. – 07.03.2017.08.03.2017. – 14.03.2017.

 • 1
 • 2
 • 3


 • JU ZAHUMLJE

04.01.2017. – 10.01.2017.
11.01.2017. – 17.01.2017.
16.01.2017. – 23.01.2017.
25.01.2017. – 31.01.2017.
01.02.2017. – 07.02.2017.08.02.2017. – 14.02.2017.


15.02.2017. – 21.02.2017.22.02.2017. – 28.02.2017.01.03.2017. – 07.03.2017. • JU MUZEJI I GALERIJE

04.01.2017. – 10.01.2017.
11.01.2017. – 17.01.2017.
16.01.2017. – 23.01.2017.
25.01.2017. – 31.01.2017.
01.02.2017. – 07.02.2017.08.02.2017. – 14.02.2017.15.02.2017. – 21.02.2017.22.02.2017. – 28.02.2017.01.03.2017. – 07.03.2017.08.03.2017. – 14.03.2017.

 • 1
 • 2
 • 3


 • TURISTIČKA ORGANIZACIJA

04.01.2017. – 10.01.2017.
16.01.2017. – 23.01.2017.
25.01.2017. – 31.01.2017.
01.02.2017. – 07.02.2017.08.02.2017. – 14.02.2017.15.02.2017. – 21.02.2017.22.02.2017. – 28.02.2017.01.03.2017. – 07.03.2017.08.03.2017. – 14.03.2017. • JU NARODNA BIBLIOTEKA “NJEGOŠ” NIKŠIĆ

16.01.2017. – 23.01.2017.


01.02.2017. – 07.02.2017.08.02.2017. – 14.02.2017.15.02.2017. – 21.02.2017.22.02.2017. – 28.02.2017.01.03.2017. – 07.03.2017.08.03.2017. – 14.03.2017.15.02.2017. – 21.02.2017.