LOKALNI IZBORI 2017

LOKALNI IZBORI 2017

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

  • OPŠTINA NIKŠIĆ  • JU I JP

  • JU CENTAR ZA KULTURU

04.01.2017. – 10.01.2017.
11.01.2017. – 17.01.2017.  • JU STARI GRAD ANDERVA

04.01.2017. – 10.01.2017.  • JU ZAHUMLJE

04.01.2017. – 10.01.2017.
11.01.2017. – 17.01.2017.  • JU MUZEJI I GALERIJE

04.01.2017. – 10.01.2017.
11.01.2017. – 17.01.2017.  • TURISTIČKA ORGANIZACIJA

04.01.2017. – 10.01.2017.