Lokalni javni rad – maj 2019. godine

Post

Comments   |   Opština Nikšić

JKP Komunalno Nikšić i Opština Nikšić, kao partneri, su sa ZZZCG potpisali ugovor o realizaciji Lokalnog javnog rada ˝Čišćenje i održavanje opštinskih puteva, drugih  javnih površina, obala i korita vodotoka na teritoriji opštine Nikšić˝.

Za realizaciju programa ovog javnog rada biće angažovano 6 lica sa ZZZCG koji će kroz sufinansiranje obezbijediti bruto plate zaposlenima. JKP i Opština Nikšić će obezbijediti potreban stručni nadzor, alat i opremu za radnike, kao i neophodnu mehanizaciju.

Realizacija javnog rada počinje 9. maja i trajaće 4 mjeseca, a ciljevi su prvenstveno: čišćenje i uređenje putne infrastrukture u cilju povećanja bezbijednosti učesnika u saobraćaju; čišćenje i uređenje javnih površina u gradskim i prigradskim mjesnim zajednicama (trgovi, javni prilazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parking prostori, trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi, travnjaci, površine za rekreaciju) i zaštite životne sredine; sakupljanje i odvoženje otpada sa obala i iz korita vodotoka na teritoriji opštine Nikšić; zapošljavanje nezaposlenih lica na privremenim netržišnim poslovima u oblastima od javnog interesa i povećanje ekološke svijesti građana i jačanje saradnje sa privatnim sektorom i građanima na nivou mjesnih zajednica u kojima se budu odvijale aktivnosti.

Opština Nikšić i JKP Komunalno Nikšić kontinuirano sprovode aktivnosti koje rezultiraju kvalitetnijim uslovima za život i rad naših građana.