Novi katastar za dio naše opštine

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na sastanku sa predstavnicima Uprave za nekretnine Vlade CG i predsjednika Opštine Nikšić, dogovoreni detalji o izradi višenamjenskog katastra za dio naše opštine :