O B A V J E Š T E NJ E

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na inicijativu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, povodom obilježavanja 5. juna, Svjetskog dana zaštite životne sredine, Opština Nikšić organizuje akciju čišćenja i uređenja dijela zaštićenog prirodnog predjela –  Park-šume Trebjesa.

Akcija koja je bila predviđena da se održi 5. juna, odlaže se zbog vremenskih uslova za 7. jun sa početkom u 9:00 časova, a mjesto okupljanja učesnika je dvorište OŠ »Mileva Lajović-Lalatović«.

Pozivamo građane, škole, nevladine organizacije, udruženja i druge zainteresovane da uzmu učešće u pomenutoj  akciji.