Mjesne zajednice

Mjesne zajednice

Na području Opštine osnivaju se mjesne zajednice, kao oblik neposrednog odlučivanja i učestvovanja građana u odlučivanju o poslovima od interesa za lokalno stanovništvo, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine opštine. Skupština može, kad je to neophodno radi ostvarivanja prava građana, privremeno do samoorganizovanja obrazovati mjesne zajednice.

U opštini Nikšić izvršena je podjela na 32 mjesne zajednice.

U mjesnoj zajednici građani odlučuju o pitanjima od neposrednog i zajedničkog interesa za građane sa tog područja, a naročito :

 • daju predloge i učestvuju u pripremi razvojnih programa i donošenju višegodišnjih investicionih planova Opštine, izgradnji javne infrastrukture, izvođenju komunalnih investicija i u nadzoru nad izvršenim radovima;
 • učestvuje u pripremi programa snabdijevanja vodom na seoskom području;
 • daju predloge za sanaciju deponija komunalnog otpada i učestvuje u njihovoj sanaciji;
 • daju predloge za uređenje i uljepšavanje prostora , uređenje i uljepšavanje šetališta i učestvuju u tome;
 • daju inicijative za dodatno uređenje saobraćaja (saobraćajna signalizacija , urđenje prilaza i dr.);
 • podnose inicijative za promjenu prostornih i urbanističkih planova;
 • obavještavaju nadležni organ Opštine o problemima i potrebama stanovnika mjesne zajednice u oblasti uređenja prostora i zaštite životne sredine;
 • učestvuju u organizovanju kulturnih , sportskih i drugih priredbi i manifestacija;
 • učestvuju u izgradnji , održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva;
 • učestvuju u upravljanju , izgradnji,održavanju i zaštiti seoskih vodovoda , groblja i drugih komunalnih objekata;
 • podnose inicijative za rješavanje socijalnih potreba stanovnika;
 • učestvuju u zaštiti i spasavanju od elementarnih nepogoda;
 • podnose predloge i inicijative i u drugim oblastima života i rada od interesa za lokalno stanovništvo.

Sredstva za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva u mjesnoj zajednici, obezbjeđuju se u skladu sa zakonom i Odlukom o mjesnim zajednicama.

Spisak MZ:

R.BR. MJESNA ZAJEDNICA PREDSJEDNICI MZ SEKRETARI MZ
1.   CENTAR I RADIVOJE ZEKOVIĆ SONJA MARKOVIĆ
2.   CENTAR II BUDISLAV VLAHOVIĆ SONJA MARKOVIĆ
3.   RUDO POLJE LJUBO VUJOVIĆ SONJA MARKOVIĆ
4.   GRUDSKA MAHALA MILOŠ KARADŽIĆ MILOŠ KARADŽIĆ
ŽANA KOVAČEVIĆ
5.   DRAGOVA LUKA VLADIMIR PEROVIĆ
6.   BISTRICA DRAGAN TUČINOVIĆ
7.   HUMCI GORAN TOMAŠEVIĆ
8.   MRKOŠNICA RADOSAV STOJKOVIĆ
9.   TREBJESA MARKO VASILJEVIĆ VESELIN LOPUŠINA
10.   KLIČEVO DUŠKO NIKČEVIĆ
11.   ĆEMENCA MOMIR MIJOVIĆ MIOMIR MILIĆ
12.   KOČANI BRANKO VUKOTIĆ
13.   TOVIĆ RATKO NERIĆ VESELIN VUJIČIĆ
14.   VIDROVAN MIODRAG JOVANOVIĆ VESELIN VUJIČIĆ
15.   STARA VAROŠ ZORAN MARKOVIĆ BRANKA NIKOLIĆ
16.   RASTOCI DRAGOLJUB-CALE RADA BULAJIĆ
17.   GRAHOVO ZDRAVKO BOŠKOVIĆ
18.   TRUBJELA MILUTIN PEROVIĆ
19.   KRSTAC DRAGUTIN MANOJLOVIĆ
20.   VILUSI LJUBO BULAJIĆ
21.   PETROVIĆI NOVAK POPOVIĆ JOVAN MARKOVIĆ
22.   VELIMLJE JANKO ERAKOVIĆ BOŽIDAR VUKAJLOVIĆ
23.   CRNI KUK VELJKO MILOVIĆ BOŽIDAR VUKAJLOVIĆ
24.   CRKVICE KOSTADIN GLUŠAC BOŽIDAR VUKAJLOVIĆ
25.   VRAĆENOVIĆI FILIP ŠEKARIĆ
26.   ŽUPA NIKŠIĆKA BUDIMIR JOVANOVIĆ MILAN DRAGANIĆ
27.   LUKOVO MILJAN RADOVIĆ
28.   BOGETIĆI ŽELJKO ROGANOVIĆ
29.   UZDOMIR GAVRILO JOVANOVIĆ MIOMIR MILIĆ
30.   STRAŠEVINA VESELIN MIRKOVIĆ
31.   POLJICA RADOMIR BUTOROVIĆ
32.   OZRINIĆI VOJIN LALATOVIĆ MARKO VARAJIĆ


Sačuvaj stranicu kao PDF