Privreda

Privreda

privreda

Opština Nikšić obuhvata centralni i zapadni dio Crne Gore sa površinom od 2.065 km2, odnosno 15% teritorije Crne Gore što je čini, po površini, najvećom opštinom države. Nikšić ima 32 mjesne zajednice i u njemu živi 75.192 stanovnika (sredina 2007. godine, prema podacima ”MONSTAT-a”). Broj zaposlenih u januaru 2009. godine iznosio je 18.761 (”MONSTAT”). Pozicija grada između primorja i planina, na pravcima koji vode od Srbije do Jadranskog mora, od Albanije i Podgorice do Dubrovnika, Mostara i Sarajeva, otvara značajne razvojne perspektive, kako za privredu tako i za ostale oblasti.

Kada govorimo o privredi Nikšića riječ je o gradu sa razvijenom metalurgijom, metaloprerađivačkom, prehrambenom , drvnom i rudarskom industrijom. Njenu privredu čine značajni privredni subjekti kao što su:

 • Željezara Nikšić,koja je za proteklih više od pola vijeka bila nosilac privrednog razvoja Nikšića i Crne Gore. Nalazi se u jugoistočnom dijelu nikšićkog polja udaljena oko 6 km od središta grada. Tokom rada mijenjala je tehnološki proces, dok sada proizvodi pretežno sirovi čelik i visokokvalitetne čelične limove.Turska kompanija “Toscelik” kupila je nikšićku Željezaru za 15,1 mil.€, na trećem tenderu za prodaju te fabrike. Kompanija “Toscelik” je član “Tosyali” grupe iz Istanbula i bavi se prozvodnjom kvadratnih i pravougaonih profila, kao i industrijskih cijevi šavnih i pocinkovanih. Glavna tržišta “Toscelik”-a su zapadna i istočna Evropa, Srednji Istok i Afrika, a godišnja prodaja vrijedna je više od 100 mil. $.  “Tosyali” grupa ima za cilj da poveća svoj proizvodni portfolio preuzimajući “Željezaru” Nikšić. “Željezara će povećati svoj kapacitet i aktuelnu raznovrsnost proizvodnje kao vlasništvo “Tosyali” grupe.

Bivši vlasnik MNSS B.V. je kupovinom većinskog paketa akcija preuzeo Željezaru 28.02.2008. godine. Ključ uspjeha Željezare je proizvodnja kvalitetnih čelika.

 •  Elektroprivreda Crne Gore, državna energetska kompanija je jedan od najvažnijih privrednih subjekata u Crnoj Gori sa sjedištem u Nikšiću .Veliki proizvođač električne energije je hidrocentrala Perućica, koja koristi vodu nikšićkog polja i njen prirodni pad od 550 m; Osnovna djelatnost je isporučivanje električne energije potrošačima, bilo da je riječ o domaćinstvima, malim, srednjim ili velikim preduzećima.Omogućavanje stabilnog snabdijevanja potrošača električnom energijom podrazumijeva odgovarajuću infrastrukturu u vidu dalekovoda, trafostanica, podzemnih vodova, proizvodnih kapaciteta i sl. EPCG je organizovana kao akcionarsko društvo. Sve akcije Društva su obične i vode se u dematerijalizovanom obliku.  Završen proces dokapitalizacije između ostalog treba da obezbjedi sredstva za revitalizaciju i modernizaciju postojećih, te izgradnju novih energetskih objekata. Time će se stvoriti neophodni preduslovi za potpuniju valorizaciju energetskih potencijala Crne Gore.
 •  AD Industrija piva i sokova Trebjesa, je jedna od najstarijih crnogorskih fabrika sa tradicijom od preko sto godina i prvo privatizovano crnogorsko preduzeće. Sa vrhunskim proizvodima obezbjedila je sebi mjesto na listi svjetskih brendova;
 •  Mesna industrija Goranović DOO Nikšić, prva industrija mesa u Crnoj Gori, vodeći je privredni subjekt u proizvodnji, preradi i prodaji mesa i proizvoda od mesa u državi, dobitnik brojnih nagrada i priznanja za kvalitet proizvoda;.IM “Goranović” je svoj razvojni put gradila permanentnim ulaganjem u kadrove, proizvodne kapacitete, moderne tehnološke procese, implementaciju najviših standarda, sirovinsku bazu, i prodajnu mrežu, tako da se sa pravom smatraju liderom u proizvodnji zdrave hrane u regionu. Misija IM “Goranović” doo Nikšić, je da tržištu ponude proizvod vrhunskog kvaliteta, modernog pakovanja, ambalaže i dizajna, u potpunosti prilagođen potrebama i zahtjevima potrošača, a u skladu sa svjetskim standardima, i posebnim akcentom na zdravstvenu ispravnost.
 •  Ribnjak AD, prerada i konzerviranje ribe;
 •  Nika DOO, društvo za proizvodnju, preradu i prodaju mlijeka i mliječnih proizvoda, dobitnik brojnih nagrada za kvalitet proizvoda;
 •  Mljekara Srna DOO – društvo za preradu sirovog mlijeka, proizvodnju mliječnih proizvoda. Dobitnik više nagrada i priznanja za kvalitet proizvoda;
 •  Poslovni sistem Mi-rai Group DOO Nikšić je renomirani proizvođač namještaja;
 •  Dit Duga DOO, društvo za proizvodnju, promet i usluge;
 •  Gitanes-Les DOO, proizvodnja građevinske stolarije;
 •  Loris DOO, poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge;
 •  Decor Iva DOO, proizvodnja namještaja od pločastih materijala;
 •  Radović Plus DOO, poslovno društvo za proizvodnju, promet i usluge;
 •  Borkos DOO, poslovno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge;
 •  Ramond DOO, društvo za trgovinu, export-import i proizvodnju;
 •  Balbo Radulović DOO, društvo za proizvodnju, promet i usluge;
 •  Mil-Com DOO, društvo za preradu drveta i promet;
 •  Ramel DOO, elektrotehničko preduzeće koje izvodi elektroinstalacione radove. Jedno od vodećih preduzeca u toj oblasti;
 •  Mehanik trade DOO, metaloprerada uvoz-izvoz;
 •  Technosteel Hvt AD, hladno valjanje uzanih traka;
 •  Vib – Bas DOO, društvo za proizvodnju i trgovinu;
 •  Ening DOO, projektovanje, izvođenje radova i promet;
 •  Pjastera DOO, društvo za proizvodnju i promet roba i usluga;
 •  Metalik DOO, društvo za proizvodnju, usluge i trgovinu;
 • Varioc DOO, društvo za proizvodnju, promet roba i usluga;
 •  Monik -Mont DOO, društvo za proizvodnju, promet i usluge;
 •  Gravel Trade DOO, društvo za proizvodnju promet i usluge;
 •  Bast DOO, građevinarstvo i proizvodnja PVC i aluminijske bravarije;
 •  VH Montenegro DOO, proizvodnja građevinske stolarije;
 •  Montavar-Metalac DOO, proizvodnja metalnih konstrukcija, djelova;
 •  Bas DOO, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i promet;
 •  Lisina DOO, grubi građevinski i specijalizovani radovi;
 •  Progres & Co DOO, livenje lakih metala;
 •  Braca Koprivica DOO, proizvodnja proizvoda od betona;
 •  Mehanizacija i programat AD, građevinarstvo, transport i proizvodnja građevinskog materijala;
 •  Institut za crnu metalurgiju AD, istraživanje, razvoj, laboratorijska ispitivanja metalnih i nemetalnih materijala, goriva i industrijskih ulja, kontrola radioaktivnosti roba pri uvozu i izvozu;
 •  Neckom DOO, maloprodaja i veleprodaja građevinskog materijala i opreme;
 •  Lisa DOO, društvo za transport, trgovinu i usluge;
 •  Migcmerc DOO, društvo za proizvodnju, promet i tehnički inženjering;
 •  Grading DOO, prodaja građevinskog materijala;
 •  Neksan DOO, društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i proizvodne usluge;
 •  Comp Comerc DOO, preduzeće za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam;
 •  Đurkovic Company DOO, poslovno društvo za proizvodnju, posredovanje i promet.
 • Nikšićki Mlin AD, nabavka,proizvodnja, prerada i promet žitarica.
 • Uniprom Pekara DOO, društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge.
 • KD DIS, uvoz i veleprodaja kancelarijskog materijala.
 • Rudnici Boksita AD, eksploatacija rude boksita
 • UNO DOO, maloprodaja obuće
 • Gradska Pekara – Trivit CG DOO, društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge.

 Osim gore navedenih, privredu grada Nikšića čine mnogi drugi privredni subjekti.


Sačuvaj stranicu kao PDF