Saobraćaj

Saobraćaj

Na teritoriji opštine Nikšić, prema zakonskoj regulativi postoje sljedeće kategorije puteva:

  • magistralni putevi dužine 92.30 km asfaltnog kolovoznog zastora
  • regionalni putevi 164,23 km od toga 158,23 km asfaltnog kolovoznog zastora i 6,00 km makadamskog zastora,
    • lokalni putevi iznose 234,00 km
    • nekategorisani putevi 163, 00km
    • gradske ulice iznose 27,99 km.

Gradske saobraćajnice uglavnom su izgrađene kao moderne saobraćajnice, sa pripadajućom putnom infrastrukturom, tj. sa asfaltnim kolovoznim zastorom, ivičnjacima i trotoarima, javnom rasvjetom, uređenim zelenim površinama, urbanim mobilijarom kao i fekalnom i atmosfrskom kanalizacijom.

Ulice u naseljima su izgrađene od asfaltnog kolovoznog zastora i dijelom sa pripadajućom infrastrukturom – uglavnom javnom rasvijetom.

Seoska putna infrastruktura je uglavnom asfaltnog kolovoznog zastora, bez pripadajuće infrastrukture.

Prigradski i gradski saobraćaj

Sistem javnog gradskog i prigradskog putničkog saobraćaja u Nikšiću je organizovan na linijama koje su utvrđene planom linija na teritoriji opštine Nikšić, a koje se prevoznicima dodjeljuju javnim konkursom. Prevoz u prigradskom saobraćaju vrši 5 privrednih društava.

Auto taxi prevoz je drugi vid obavljanja prevoza putnika koja se obavlja u komercijalne svrhe putničkim automobilom. Na teritoriji opštine postoji 7 privrednih društava i 30 preduzetnika koji obavjaju ovu djelatnost.

Željeznićki saobraćaj

Opšte je poznato, da je željeznica svuda u svijetu, značajno doprinijela i privrednom i društvenom razvoju. To važi i za područje Nikšića.

Veliki privredni kapaciteti su nastajali na pravcima i u centrima gdje postoji željeznica. Neke od tih kapaciteta i pored postojanja drumske infrastrukture, može uspješno da opsluži samo željeznica.

Davne 1938. god napravljena je prva pruga na teritoriji opštine Nikšić i to Nikšić – Bileća, a 1948. god. je napravljena i pruga Nikšić- Titograd koja je 1965. god. rekonstruisana. Prije nekoliko godina ukinut je prevoz putnika na relaciji Podgorica -Nikšić, dok je teretni saobraćaj funkcionisao za potrebe nikšićke “Željezare”, “Rudnika boksita”, “Pivare”, podgoričkog “Kombinata aluminijuma. 1976.god. ukida se zbog nerentabilnosti pruga Nikšić – Bileća. Značajno je napomenuti da je u maju 2006. god. počeo rad na modernizaciji i elektrifikaciji pruge Nikšić- Podgorica. Puštanjem u rad ove pruge vratiće se život, ne samo u ovom dijelu Crne Gore, nego i u selima prema Danilovgradu i Podgorici. Planirano je da rekonstrukcija ove pruge bude završena do kraja 2010. godine.


Sačuvaj stranicu kao PDF