Važni telefoni

Važni telefoni

KATEGORIJA NAZIV BR.TELEFONA QR
SERVISNE INFORMACIJE POLICIJA 122

Skeniraj QR kod

VATROGASNO 123

Skeniraj QR kod

HITNA POMOĆ 124

Skeniraj QR kod

QR Code
TAČNO VRIJEME 125

Skeniraj QR kod

QR Code
TELEGRAMI 126

Skeniraj QR kod

QR Code
PRIJAVA KVARA NA TELEFONU 1271

Skeniraj QR kod

QR Code
INFORMACIJE O TELEFONSKIM BROJEVIMA 1181

Skeniraj QR kod

QR Code
HOTELI VUČJE 067/888-688; 040/203-463

Skeniraj QR kod

QR Code
ONOGOŠT 069/514-063; 040/243-608

Skeniraj QR kod

QR Code
MALI HOTELI GLAVA ZETE 040/212-666; 069/615-444

Skeniraj QR kod

QR Code
SINDČEL 069/324-203; 040/213-655

Skeniraj QR kod

QR Code
TREBJESA 040/731-144;

Skeniraj QR kod

QR Code
VUKOV MOST 067/230-200; 040/257-131

Skeniraj QR kod

QR Code
MARŠAL 040/223-504

Skeniraj QR kod

QR Code
RESTORANI GLAVA ZETE 069/081-757; 040/212-666

Skeniraj QR kod

QR Code
KOLIBA BOGETIĆI 069/603-986; 040/200-704

Skeniraj QR kod

QR Code
TREBJESA 067/287-339; 040/731-144

Skeniraj QR kod

QR Code
ONOGOŠT 067/514-063; 040/243-608

Skeniraj QR kod

QR Code
RESTORAN SPORTSKOG CENTRA 040/247-339

Skeniraj QR kod

QR Code
RETORAN “PLAŽA”-KRUPAC 068/835-350

Skeniraj QR kod

QR Code
VUKOV MOST 067/230-200; 040/257-131

Skeniraj QR kod

QR Code
RESTORAN MERAK 068/870-736

Skeniraj QR kod

QR Code
TAXI SLUŽBE MAESTRO 19500

Skeniraj QR kod

QR Code
AS TAXI 067/336-919
MAXI TAXI 040/200-300

Skeniraj QR kod

QR Code
M TAXI 069/703-701

Skeniraj QR kod

QR Code
NIK TAXI 19733

Skeniraj QR kod

QR Code
TAXI TAXI 19720

Skeniraj QR kod

QR Code
MAX TAXI 067-068-069/805-555

Skeniraj QR kod

QR Code
QUICK TAXI 069-067/477-774

Skeniraj QR kod

QR Code
TRANSPORT AUTOBUSKA 040/213-018

Skeniraj QR kod

QR Code
ŽELJEZNIČKA 040/214-480

Skeniraj QR kod

QR Code
STRUČNE SLUŽBE SLUŽBA PREDSJEDNIKA 040/214-239

Skeniraj QR kod

QR Code
SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA 040/200-485

Skeniraj QR kod

QR Code
SLUŽBA MENADŽERA 040/220-104

Skeniraj QR kod

QR Code
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 040/212-077; 040/220-072

Skeniraj QR kod

QR Code
POSEBNE SLUŽBE KOMUNALNA POLICIJA 040/220-088;

Skeniraj QR kod

QR Code
SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU 040/213-065

Skeniraj QR kod

QR Code
SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 040/220-041; 040/220-040

Skeniraj QR kod

QR Code
SEKRETARIJATI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 040/213-074

Skeniraj QR kod

QR Code
SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNO STARANJE 040/213-074

Skeniraj QR kod

QR Code
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, RAZVOJ I PREDUZETNIŠTVO 040/213-146

Skeniraj QR kod

QR Code
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE, SAOBRAĆAJ I VODE 040/213-103

Skeniraj QR kod

QR Code
SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 040/213-112

Skeniraj QR kod

QR Code
JU I PREDUZEĆA DNEVNI CENTAR ZA DJECU OMETENU U PSIHO-FIZIČKOM RAZVOJU 040/244-420

Skeniraj QR kod

QR Code
JAVNI SERVIS RTNK 040/212-735

Skeniraj QR kod

QR Code
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE 040/246-472; 040/246-541

Skeniraj QR kod

QR Code
JP VODOVOD I KANALIZACIJA 040/232-250

Skeniraj QR kod

QR Code
JP SPORTSKI CENTAR 040/201-252

Skeniraj QR kod

QR Code
JU CENTAR ZA KULTURU 040/212-977

Skeniraj QR kod

QR Code
JU NIKŠIĆKO POZORIŠTE 040/213-566

Skeniraj QR kod

QR Code
JU STARI GRAD ANDERVA 040/243-731

Skeniraj QR kod

QR Code
JU ZAHUMLJE 078/103-225

Skeniraj QR kod

QR Code
TURISTIČKA ORGANIZACIJA 040/213-262

Skeniraj QR kod

QR Code
UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA 040/213-108

Skeniraj QR kod

QR Code
DIREKCIJE DIREKCIJA ZA IMOVINU 040/243-732

Skeniraj QR kod

QR Code
AGENCIJE AGENCIJA ZA PROJEKTOVANJE I PLANIRANJE 040/214-481

Skeniraj QR kod

QR Code


Sačuvaj stranicu kao PDF