Obavještenje

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Skupština opštine Nikšić je u obavezi da, saglasno članu 38 Statuta Opštine Nikšić („Službeni list CG-Opštinski propisi“, broj 31/18) i članu 147 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 50/18), u redovnoj proceduri donese Program rada Skupštine opštine za 2020. godinu, kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

U pripremi izrade Programa rada, Skupština pribavlja predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od predsjednika Opštine, organa lokalne uprave, odbornika, radnih tijela Skupštine, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija.

S toga, predloge i mišljenja o pitanjima, koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine opštine Nikšić za 2020. godinu, potrebno je dostaviti Skupštini opštine – Službi za skupštinske poslove najkasnije do 31. oktobra 2019.godine,kako bi predlog Programa rada bio blagovremeno pripremljen i dostavljen Skupštini na razmatranje i utvrđivanje na decembarskoj sjednici.

Predlog treba da sadrži: naziv teme (propisa), osnovnu sadržinu, nosioce poslova (obrađivače) i rok razmatranja teme.

           S obzirom da Program rada sadrži normativni i tematski dio, potrebno je, u normativnom dijelu, ukazati na pravni osnov za donošenje propisa koji se predlažu, na razloge za donošenje i naznačiti pitanja i odnose koje tim propisom treba urediti, a za tematski dio (analize, informacije, izvještaje), naznačiti osnovni cilj, odnosno razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

           Prilikom predlaganja tema, treba obratiti pažnju na obaveze lokalne uprave i javnih službi koje proizilaze iz Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta opštine Nikšić, Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Nikšić i drugih materijalnih propisa kojima se uređuje sistem lokalne smouprave, kao i potrebu usaglašavanja propisa sa zakonima i podzakonskim aktima koji su donešeni.

 

                                                                                                                               Predsjednik

                                                                                                                      Radivoje- Lala Nikčević,s.r.