Obavještenje o izabranom predstavniku nevladinih oanizacija koji će učestvovati u radu 15. sjednice Skupštine opštine

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na 15. sjednici Skupštine opštine Nikšić, broj 01-030-44 od 9.04.2019.godine, obavještavamo Vas da će u radu sjednice Skupštine, koja će se održati 24.04.2019.godine, putem instituta „slobodna stolica“ učestvovati NVO Centar za romske inicijative, povodom razmatranja 20. tačke dnevnog reda-Informacija o ostvarivanju socijalne politike u opštini Nikšić u 2018. godini, sa Predlogom ocjene i zaključaka.

 

 

Služba za skupštinske poslove