Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića za 2019. godinu

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Odlukom o Nagradi oslobođenja Nikšića (“Službeni list RCG-Opštinski propisi”, broj 13/07), propisano je da se Nagrada oslobođenja Nikšića, kao oblik javnog priznanja Opštine Nikšić, dodjeljuje za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog  stvaralaštva kojima se doprinosi  razvoju Opštine Nikšić.

Nagrada se dodjeljuje svake godine za praznik Opštine -18. septembar.

Nagrada se dodjeljuje pojedincima i pravnim licima sa teritorije Opštine Nikšić, a može se dodjeljivati i pojedincima koji ne žive na teritoriji Opštine Nikšić, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Opštinu.

Nagrada se ne može dodjeljivati za ostvarenje koje je nagrađeno jednom od nagrada utvrđenih Zakonom o državnim nagradama („Službeni list CG“, broj 17/19).

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

Pravo predlaganja kandidata za Nagradu imaju: građanin, grupe građana, privredna društva, javne službe, nevladine organizacije i drugi subjekti.

Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata  koji se predlažu za Nagradu.

        Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Nikšić, sa naznakom: za Žiri za dodjelu Nagrade oslobođenja Nikšića za 2019. godinu, na adresu Njegoševa 18, najkasnije do 3.septembra 2019.godine.

Napomena: Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića objaviće se  na  web site opštine Nikšić: www.niksic.me, Lokalnom javnom emiteru “Radio i televizija Nikšić” i u dnevnom listu Nova “Pobjeda”.

Kontakt telefon: 040-213-073.

 

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE