OBAVJEŠTENJE – UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Obavještavaju se poreski obveznici sa teritorije opštine Nikšić kojima nije uručeno Rješenje o porezu na nepokretnost za 2019 .godinu, da ista mogu preuzeti u Upravi lokalnih javnih prihoda –I sprat , kancelarija 16 u periodu od 11. 11. do 30.11. 2019. svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

Istekom navedenog roka ista će se smatrati uručenim.