OBAVJEŠTENJE – UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Obavještavaju se poreski obveznici sa teritorije opštine Nikšić kojima dostavljanje poreskih rješenja za porez na nepokretnosti za 2018 .godinu nije bilo moguće izvršiti na način propisan zakonom, da ista mogu preuzeti u Upravi lokalnih javnih prihoda –I sprat , kancelarija 16 u periodu od 01. 11. do 30.11. 2018. svakog radnog dana od 10 do 13 časova.
Istekom navedenog roka ista će se smatrati uručenim