Obavještenje za NVO

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Sve nevladine organizacije kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata po Konkursu iz 2015. godine, dužne su Komisiji za raspodjelu sredstava podnijeti narativni i finansijski izvještaj do 31.12.tekuće godine.

Formulare za navedene izvještaje, možete pronaći na stranici NVO.