Odluka o budžetu opštine Nikšić za 2020.godinu i Obrazloženje budžeta.

Post

Comments   |   Opština Nikšić