Održan sastanak sa ekspertima iz Ministarstva finansija Holandije

Post

Comments   |   Opština Nikšić

U nedjelju, 27. aprila t.g. menadžer Opštine Nikšić, g-din Živko Kecojević uz prisustvo članova Tima za pripremu i realizaciju projekta koji se finansiraju iz medjunarodnih fondova, održao je sastanak sa ekspertima iz Ministarstva finansija Holandije, g-djom Letty Huijbers i g-dinom Dirka Knol. Na sastanku su prezentovani razvojni potencijali opštine Nikšić i dosadašnji rezultati u realizaciji projekta, a posebna pažnja je bila posvećena razmatranju mogućnosti uspostavljanja projektne saradnje.

 

U razgovru g-dina Kecojevića i g-dje Letty Huijbers izražena je obostarna spremnost na saradnju u narednom periodu, kao i mogucnost studijske posjete Holandiji, u cilju usvajanja i primjene dobre prakse u realizaciji razvojnih projekata u oblasti poljoprivrede, razvoja malih i srednjih preduzeca, zastite zivotne sredine itd.

Nakon sastanka, gosti su imali priliku da posjete aerodrom Kapino Polje, jezero Krupac, kao i uzgajivaca jabuka i organsku farmu koka nosilja u Orahu.