Održan seminar na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti “

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Dana 26 i 27. septembra 2017. godine u Opštini Nikšić u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore održan je seminar na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti “.

Predavači su seminara su bili Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore i Mileva Todorović, načelnica u Upravi za kadrove Crne Gore. Seminar je pratila Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove.

Seminar je pohađalo oko 70 službenika Opštine Nikšić.