ODRŽANA SJEDNICA ZAJEDNIČKOG SAVJETODAVNOG ODBORA KOMITETA REGIONA EU I CG

Post

Comments   |   Opština Nikšić

,,Nikšić je strateški veoma dobro pozicioniran u Crnoj Gori i predstavlja sponu juga i sjevera. Brojni prirodni resursi i potencijali, kulturno-istorijsko nasljeđe, razvijena metalurška i prehrambena industrija, naš grad čine veoma interesantim za razvoj turizma, razne investicije i ugodan život. Sve to našu opštinu i državu preporučuje i svrstava u evropsku porodicu naroda”, poručio je Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić.

 

 

,,Crna Gora u dosadašnjem dijelu pregovora sa Evropskom Unijom ima 31 otvoreno poglavlje od 33, a tri su privremeno zatvorena. Veliku ulogu u svemo tome imaju Lokalne uprave, jer su one uključene u poglavlja u kojim je sprovođenje zakonodavstva na nivou opština od posebnog značaja. Takođe opštine treba da prepoznaju značaj pristupnih pregovora i vide svoje šanse”, ocijenio je, između ostalog, glavni pregovarač sa Evropskom Unijom, Aleksandar Drljević.

Šef delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Aivo Orav, kazao je da su lokalne uprave ključni igrači koji osiguravaju održiv i izbalansiran razvoj države. Evropska komisija je u strategiji za Zapadni Balkan jasno opisuje Crnu Goru kao zemlju predvodnicu u integracijama. Kako bi samo pristupanje bilo što kvalitetnije, bitno je na pravi način koristiti sredstva iz EU fondova koji se implementiraju kroz programe prekogranične saradnje.

Ovi i slični sastanci sa evropskim partnerima veoma su važni kako bi se prenijela iskustva i utvrdili prioriteti. Biti na putu ka Evropi, predstavlja kontinuirano usvajanje vrijednosti i standarda, kao i zajednička pomoć svim članicama. Usvajanje reformi i EU standarda ne znači samo slovo na papiru, već posredstvom državnih institucija, lokalnih uprava i evropskh partenra, te vrijednosti približiti građanima.

Na sjednici se između ostalog komentarisao i datum za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, koji je iznio Žan Klod Junker, šef evropske komisije. Konstatovano je da će, bez obzira na to postali članica prije ili nakon 2025. godine, Crna Gora predano raditi na ispunjavanju mjerila iz pretpristupnih poglavlja, ali će prevashodno težiti stvaranju evropskih standarda za crnogorske građane.