Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda

Post

Comments Off on Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda   |   Opština Nikšić

Predsjednik opštine Nikšić, Veselin Grbović, prisustvovao je godišnjoj  Konferenciji dunavskih voda, održanoj  u Beču od 17-19. maja, koja je okupila   gradonačelnike Jugoistočne Evrope. U fokusu Konferencije bile su teme  održivo upravljanje vodama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, kao i rešavanje izazova u finansiranju usluga vodosnadijevanja. Konferencija je organizovana od strane partnera Mreže asocijacija loklanih vlasti Jugoistočne Evrope – NALAS -a: IAWD-a, GIZ-a i Svjetske banke.

Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić, kao delegat u Skupštini NALAS-a govorio je na sesiji posvećenoj razvijanju biznis planova za vodovodna preduzeća i investicijama u sektoru vodosnabdijevanja. On je govorio o načinu definisanja i finansiranja prioritetnih investicija u ovoj oblasti, kao i odlukama koje donose lokalne skupštine.

Kao dio programa Konferencije, NALAS je organizovao radionicu o ulozi lokalnih samouprava u planiranju investicija i poboljšanja performansi usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije. Na radionici je demonstriran dio obuke o efikasnoj organizaciji i efikasnom upravljanju komunalnim uslugama. U okviru ovog dijela Konferencije, Mirko Đačić, Predsjednik Opštine Pljevlja i delegat u Skupštini NALAS-a, govorio je o potrebi zaključivanja ugovora o povjeravanju poslova između opštine i vršilaca komunalnih djetanosti, te potrebi jasne podjele uloga i odgovornosti između opština i komunalnih preduzeća, dok je Vanja Starovlah, sekretar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Zajednici opština i oficir za vezu NALAS-a govorila o instrumentima za informisano donošenje odluka o investicijama u sektoru vodosnadbijevanja.

U okviru Konferencije, organizovana je dvanaesta sjednica Skupštine NALAS-a na kojoj je predstavljen dokument NALAS-a koji sadrži preporuke EU institucijama za kvalitetnije uključivanje lokalnih samouprava u proces evropskih integracija.

Na Skupštini je usvojen i Strateški plan NALAS-a za period 2018-2022, Program rada i budžet za 2017. godinu.

 

IMG_4181 (2)

image-0-02-05-e31125ae5b28b50f9bbdf125a0ab9dfb657110e758adae146fd12ccac6af97d4-V

Comments

comments