OSMA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 69 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić («Službeni list CG-Opštinski propisi», broj 12/11)

 

 

S A Z I V A M

OSMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ

za 20.02./utorak/ 2018.godine

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d

 

 

 1. Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte;
 2. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 3. Predlog odluke o utvrđivanju dodatka na osnovnu zaradu zaposlenih u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić;
 4. Predlog odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje sanitarnom deponijom „Budoš“ Nikšić;
 5. Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama;
 6. Predlog odluke o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2018.godinu, sa Predlogom Lokalnog programa;
 7. Predlog programa podizanja spomen–obilježja u opštini Nikšić u 2018.godini;
 8. Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva Ulica dinastije Vojislavljevića u opštini Nikšić;
 9. Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva Ulica dinastije Balšića u opštini Nikšić;
 10. Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva Ulica dinastije Crnojevića u opštini Nikšić;
 11. Predlog odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva Ulica Josipa Broza Tita u opštini Nikšić;
 12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Nikšićko pozorište za 2017.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodna biblioteka „Njegoš“ Nikšić za 2017.godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 14. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2017.godinu;
 15. Izvještaj o radu Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija za 2017.godinu;
 16. Izbor i imenovanja.

Napomena: Nevladine organizacije materijal za sjednicu Skupštine opštine, za koji su zainteresovani mogu preuzeti u Službi za skupštinske poslove, kancelarija broj 10 na drugom spratu.

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine opštine Nikšić,  sala broj I, sa početkom u 10:00 časova.

          

                                                                                                                                            P r e d s j e d n i k

                                                                                                                          Radivoje-Lala Nikčević,s.r.