Slide
Slide
Slide
slide

GRAD OTVORENOG SRCA, SNAŽNOG DUHA I TOPLE DUŠE

Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

GRAD OTVOREN ZA SVE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
  |   Opština Nikšić

Posjeta Odbora za evropske integracije

Danas su u Nikšiću boravili članovi Odbora ya evropske integracije Skupštine Crne Gore. Detaljnije u prilogu Televizije Nikšić:

  |   Opština Nikšić

Javna rasprava na temu Nacrt lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma/kinja i Egipćana/ki u opštini Nikšić za period 2018-2022

  I  Javnu raspravu povodom Nacrta lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma/kinja i Egipćana/ki u opštini Nikšić za period 2018-2022 sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje. II Javna rasprava će se održati od 31.10.2017.godine do 14.11.2017. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći […]

  |   Opština Nikšić

Posjeta kineske delegacije

U posjeti Opštini Nikšić, boravila je delegacija Zajednice kineskih gradova. Opširnije u prilogu TVNK:

  |   Opština Nikšić

Javni Poziv privrednim društvima i preduzetnicima, kao ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za  člana Savjeta Radio-televizije Nikšić

  Kandidata za imenovanje člana Savjeta predlažu subjekti sa sjedištem u Nikšiću. Predloženi kandidat za člana Savjeta mora biti iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radio-televizije Nikšić, koji ima visoku stručnu spremu, koji je crnogorski državljanin i koji ima prebivalište u Crnoj Gori. Članovi Savjeta ne mogu biti, saglasno […]

  |   Opština Nikšić

Održana šesta Sjednica Skupštine Opštine Nikšić

Održana šesta Sjednica Skupštine Opštine Nikšić. Priloge TVNK možete pogledati u nastavku:

  |   Opština Nikšić

Dostavljanje tema za Program rada Skupštine Opštine za 2018. godinu

  Skupština opštine Nikšić je u obavezi da, saglasno Poslovniku o radu Skupštine opštine Nikšić (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), u redovnoj proceduri donese Program rada Skupštine opštine za 2018. godinu, kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci poslova i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja. U pripremi izrade Programa […]

  |   Opština Nikšić

Sastanak predsjednika Skupštine opštine i Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

Poštovani,   Obavještavamo Vas da će se, saglasno članu 176 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić („Službeni list CG-Opštinski propisi“, broj 12/11), organizovati sastanak predsjednika Skupštine opštine i Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija sa predstavnicima nevladinih organizacija sa područja opštine Nikšić,za dan 16.(ponedjeljak) 10.2017.godine.   D n e v n i    r […]

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ŠESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

  Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na šestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 18.10.2017.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]

  |   Opština Nikšić

KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2017/2018. GODINU

K O N K U R S ZA DODJELU  STIPENDIJE STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2017/2018.  GODINU     I  USLOVI ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE   Pravo na stipendiju imaju dobitnici diplome „Luča“, odnosno svršeni učenici srednjih škola koji su u toku školovanja postigli odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imali primjerno vladanje, ako upišu prvu godinu […]

  |   Opština Nikšić

Održan seminar na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti “

Dana 26 i 27. septembra 2017. godine u Opštini Nikšić u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore održan je seminar na temu „Primjena Zakona o upravnom postupku sa akcentom na specifičnosti pojedinih oblasti “. Predavači su seminara su bili Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore i Mileva Todorović, načelnica u Upravi za kadrove […]