Slide
Slide
Slide
slide

GRAD OTVORENOG SRCA, SNAŽNOG DUHA I TOPLE DUŠE

Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

GRAD OTVOREN ZA SVE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
  |   Opština Nikšić

Završena rekonstrukcija 5.5km magistralnog puta Nikšić-Vilusi

Završena rekonstrukcija 5.5km magistralnog puta Nikšić-Vilusi

  |   Opština Nikšić

Uručeni ključevi za 62 stambene jedinice, raseljenim i interno-raseljenim licima

Projekat je rađen u okviru Regionalnog stambenog programa, a posredstvom Ministarstva rada i socijalnog staranja i Opštine Nikšić. Ključeve su uručili ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić i predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, a u prisustvu donatora i predstavnika inostranih ambasada u Crnoj Gori.      

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA OSAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

  Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na osamnaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 24.06.2016.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]

  |   Opština Nikšić

Obavještenje “Dan otvorenih vrata”

Obavještavamo vas da će se povodom donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata NVO za 2016. godinu,  “Dan otvorenih vrata” održati 02.06.2016. god sa početkom u 10h u sali 1 zgrade Opštine Nikšić.   Komisija za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata NVO

  |   Opština Nikšić

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za 2016. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava 2016

  |   Opština Nikšić

Potpisan sporazum o saradnji između Opštine Nikšić i grada Osmanija

Danas je u Nikšiću potpisan sporazum o saradnji između Opštine Nikšić i grada Osmanija. Pored predstavnika grada, Osmanija u Nikšiću su boravili i počasni konzul Crne Gore u Turskoj g-din  i predstavnici Tosyali grupe, univerziteta i privredne komore oblasti Osmanija. Prilog Lokalnog javnog emitera:

  |   Opština Nikšić

Svečana akademija

Povodom 21. maja Dana nezavisnosti i jubileja 10 godina od obnove nezavisnosti i 1000 godina državnosti, lokalna uprava Nikšića upriličila je Svečanu akademiju. Na akademiji je govorio predsjednik Opštine g-din Veselin Grbović. Prilog Lokalnog javnog emitera:

  |   Opština Nikšić

Svečano otvaranje bazena

Prilog lokalnog javnog emitera:

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e s e P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na sedamnaestoj sjednici […]

  |   Opština Nikšić

J A V N I P O Z I V ovlašćenim predlagačima za predlaganje tri kandidata za članove Savjeta Radio-televizije Nikšić

Na osnovu čl. 29 i 30 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio i televizija Nikšić” (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, br. 21/11 i 26/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, u postupku predlaganja kandidata za članove Savjeta Radio – televizije Nikšić, u p u ć u j e J […]