Slide
Slide
Slide
slide

GRAD OTVORENOG SRCA, SNAŽNOG DUHA I TOPLE DUŠE

Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

GRAD OTVOREN ZA SVE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić

                               Predmet Oglasa je izbor privremenog upravnika Stambene zgrade “UL.VI CRNOGORSKE P+4/IV- 1 ” NIKŠIĆ, Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić (u daljem tekstu Stambene zgrade).   Na oglas za izbor privremenog upravnika   Stambene zgrade mogu se prijaviti fizička ili pravna lice registrovana za poslove upravljanja stambenom zgradom koja ispunjavaju sledeće uslove u pogledu […]

Comments Off on JAVNI POZIV –  Dodjela termina za sportske organizacije    |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV –  Dodjela termina za sportske organizacije 

Pozivaju se sportske organizacije sa teritorije opštine Nikšić, a koje su registrovane u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18) da dostave zahtjeve za dodjelu termina radi održavanja trenažnog procesa. Zahtjeve dostavljati na adresu Opština Nikšić – Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, sa naznakom „Dodjela termina za sportske organizacije“. […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA JEDANAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA JEDANAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

  Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na jedanaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 29.08.2018.godine sa početkom u 10:00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Građanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]

Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

Predmet Oglasa je izbor privremenog upravnika Stambene zgrade ” UL. DRAGICE PRAVICE BROJ 10 i 12 ”  NIKŠIĆ, Ul. Dragice Pravice broj 10 i 12 Nikšić (u daljem tekstu Stambene zgrade). Na oglas za izbor privremenog upravnika   Stambene zgrade mogu se prijaviti fizička ili pravna lice registrovana za poslove upravljanja stambenom zgradom koja ispunjavaju sledeće […]

Comments Off on JAVNI  OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. Dragice Pravice broj 6 i 8 Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI  OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. Dragice Pravice broj 6 i 8 Nikšić

 Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o svojinsko- pravnim odnosima (“Sl. list RCG”, br. 19/09), člana 22 stav Zakona o održavanju stambenih zgrada (“Sl. list Crne Gore”, br. 41/16), člana 4 stav 2 i 3 Odluke o načinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu obrazovani organi upravljanja (“Službeni list Crne […]

Comments Off on OPŠTINA NIKŠIĆ OBEZBIJEDILA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA SVE PRVAKE   |   Opština Nikšić

OPŠTINA NIKŠIĆ OBEZBIJEDILA BESPLATNE UDŽBENIKE ZA SVE PRVAKE

Lokalna uprava Nikšića donijela je odluku da i ove godine za sve prvake sa teritorije opštine Nikšić obezbijedi besplatne udžbenike. Prema podacima o upisanom broju prvaka, riječ je o oko 750 onih koji će prvi put sjesti u školske klupe. Za ovu namjenu Opština Nikšić će izdvojiti oko 35.000,00 €. Na ovaj način Opština Nikšić […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA O NACRTU STATUTA OPŠTINE NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STATUTA OPŠTINE NIKŠIĆ

Skupština opštine Nikšić Zaključkom, broj 01-030-98 od 11.07.2018. godine, utvrdila je Nacrt Statuta opštine Nikšić, koji je sačinila Komisija za izradu Nacrta Statuta opštine Nikšić, obrazovana Odlukom Skupštine opštine Nikšić, broj 01-030-73 od 27. aprila 2018. godine, i Nacrt Statuta stavila na javnu raspravu. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 16. jula i završava […]

Comments Off on ODLUKA o   dopuni Programa uređenja  prostora opštine Nikšić za 2018. godinu   |   Opština Nikšić

ODLUKA o   dopuni Programa uređenja  prostora opštine Nikšić za 2018. godinu

  Član 1            Ovom odlukom vrši se dopuna Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018. godinu, donesenog pod brojem 01-030-352 od 20.12.2017. godine, objavljenog u »Službenom listu Crne Gore – Opštinski propisi«,  broj  53/17.    Član 2   Sastavni dio ove odluke je dopuna Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2018. godinu.   […]

Comments Off on 13. jula otvaranje rekonstruisanog Trga   |   Opština Nikšić

13. jula otvaranje rekonstruisanog Trga

Na Dan državnosti, u petak, 13. jula t.g, sa početkom u 12:00 časova, biće upriličena svečanost povodom ozvaničenja završetka radova na rekonstrukciji Trga slobode i otkrivanje spomenika Narodnom heroju Čedomiru-Ljubu Čupiću. Spomenik će zvanično otkriti predsjednik Crne Gore, g-din Milo Đukanović i predsjednik Opštine Nikšić, g-din Veselin Grbović. Na svečanosti će govoriti predsjednik Opštine Nikšić, […]

Comments Off on  JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI   |   Opština Nikšić

 JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI

  Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Ministarstvo ekonomije u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata. Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu […]