Slide
Slide
Slide
Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
Comments Off on Konačnu listu prijedloga kandidata za dodjelu Nagrade oslobođenja Nikšića za 2018.godinu   |   Opština Nikšić

Konačnu listu prijedloga kandidata za dodjelu Nagrade oslobođenja Nikšića za 2018.godinu

KONAČNA LISTA PREDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU

Comments Off on POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI MJENJANGA I NIKŠIĆA   |   Opština Nikšić

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI MJENJANGA I NIKŠIĆA

U okviru šestog sajma nauke i tehnologije, grad nauke i tehnologije u kineskom gradu Mjenjang danas je upriličena ceremonija potpisivanja Memoranduma o uspostavljanju odnosa prijateljske saradnje grada Mjenjanga iz provincije Sečuan i opštine Nikšić. Memorandum su potpisali predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović i Juan Fang, Zamjenik sekretara opštinskog odbora Komunističke partije grada Mjenjang, vršilac dužnosti gradonačelnika Narodne vlade […]

Comments Off on SAOPŠTENJE povodom dodjele Nagrade oslobođenja Nikšića za 2018.godinu   |   Opština Nikšić

SAOPŠTENJE povodom dodjele Nagrade oslobođenja Nikšića za 2018.godinu

  S A O P Š T E NJ E   Žiri za dodjelu Nagrade oslobođenja Nikšića za 2018.godinu, na prvoj sjednici održanoj 5.09.2018.godine, razmatrao je prispjele prijedloge za Nagradu oslobođenja Nikšića za 2018.godinu i konstatovao da je, u roku propisanom Odlukom o Nagradi oslobođenja Nikšića,blagovremeno prispjelo 24 prijedloga za Nagradu oslobođenja Nikšića i da […]

Comments Off on JAVNA  RASPRAVA na temu formiranja otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“   |   Opština Nikšić

JAVNA  RASPRAVA na temu formiranja otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“

Na osnovu Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG“-Opštinski propisi br.29/05 i „Sl.list CG–Opštinski propisi br.39/14), Služba glavnog gradskog arhitekte, o r g a n i z u j e:   JAVNU  RASPRAVU   Na temu: Formiranja otvorene pijace-tržnice na platou ulice Nikca od Rovina, „kvart iza Bolnice“ […]

Comments Off on Održana jedanaesta Sjednica Skupštine Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Održana jedanaesta Sjednica Skupštine Opštine Nikšić

Opština Nikšić je do sad na rekonsturkciji Doma revolucije, raspolažući sa oko 800 hiljada eura izvršila radove na dijelu objekta, koji su obuhvatali pripremu prostora kafeterije preko puta Hotela, sanaciju 2000 metara kvadratnih krovne konstrukcije, sanaciju metalnih elemenata i uređenje platoa. Prbobitnim rješenjem za prvu fazu koja bi obuhvatala rekonstrukciju 10 % objekta planirana je […]

Comments Off on KORAVLICA DOBILA VODU   |   Opština Nikšić

KORAVLICA DOBILA VODU

Specifičnost sela Koravlica je u tome što ono pripada opštini Nikšić od koje je udaljeno četerdesetak kilometara, a od granice sa Hercegovinom i susjedne Bileće dijeli ga svega sedam kilometara. Tako da je zajednički jezik dvije opštine bilo najizglednije rješenje da ovo selo dobije vodosnabdijevanje, što je danas i ozvaničeno. Predsjednik opštine Nikšić Veselin Grbović ističe da […]

Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić

                               Predmet Oglasa je izbor privremenog upravnika Stambene zgrade “UL.VI CRNOGORSKE P+4/IV- 1 ” NIKŠIĆ, Ul. VI Crnogorske P+4/IV- 1 Nikšić (u daljem tekstu Stambene zgrade).   Na oglas za izbor privremenog upravnika   Stambene zgrade mogu se prijaviti fizička ili pravna lice registrovana za poslove upravljanja stambenom zgradom koja ispunjavaju sledeće uslove u pogledu […]

Comments Off on JAVNI POZIV –  Dodjela termina za sportske organizacije    |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV –  Dodjela termina za sportske organizacije 

Pozivaju se sportske organizacije sa teritorije opštine Nikšić, a koje su registrovane u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni list CG“, broj 44/18) da dostave zahtjeve za dodjelu termina radi održavanja trenažnog procesa. Zahtjeve dostavljati na adresu Opština Nikšić – Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, sa naznakom „Dodjela termina za sportske organizacije“. […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA JEDANAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA JEDANAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

  Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na jedanaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 29.08.2018.godine sa početkom u 10:00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Građanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]

Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

Predmet Oglasa je izbor privremenog upravnika Stambene zgrade ” UL. DRAGICE PRAVICE BROJ 10 i 12 ”  NIKŠIĆ, Ul. Dragice Pravice broj 10 i 12 Nikšić (u daljem tekstu Stambene zgrade). Na oglas za izbor privremenog upravnika   Stambene zgrade mogu se prijaviti fizička ili pravna lice registrovana za poslove upravljanja stambenom zgradom koja ispunjavaju sledeće […]