Slide
Slide
Slide
slide

GRAD OTVORENOG SRCA, SNAŽNOG DUHA I TOPLE DUŠE

Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

GRAD OTVOREN ZA SVE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
  |   Opština Nikšić

Održana 4. Sjednica Skupštine Opštine Nikšić

Na Sjednici su razmatrane 23 tačke dnevnog reda, među kojima je bila i Odluka o davanju saglasnosti na rješenje za izbor Predsjednika Opštine za imenovanje Marka Radojevića za potpredsednika Opštine. U nastavku možete pogledati izvještaje sa Sjednice:  

  |   Opština Nikšić

Javni poziv ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Na osnovu člana 19 i 22 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave (“Službeni list RCG-Opštinski propisi”, broj 29/05), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, u postupku predlaganja kandidata za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave,  upućuje   JAVNI POZIV   Ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana […]

  |   Opština Nikšić

LISTA ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list CG«, br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 3 Pravilnika o kriterijumima i načinu sačinjavanja liste članova disciplinske komisije (»Službeni list CG«, broj 62/12), Sekretarijata za lokalnu samoupravu     u t v r d i o     j e   LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE […]

  |   Opština Nikšić

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za 2017. godinu

Na osnovu člana 7 stav 1 i člana 19 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl.list CG – Opštinski propisi“, broj 39/14) Komisija za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija opštine Nikšić na sjednici održanoj 29.05.2017. godine, donijela je Odluku  o raspodjeli sredstava za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija za 2017. […]

  |   Opština Nikšić

Javni poziv za javno nadmetanje za prenos prava svojine na građevinsko zemljište

J A V N I    P O Z I V   za  javno nadmetanje za  prenos  prava  svojine  na građevinsko   zemljište     I Predmet javnog nadmetanja je:             Građevinsko zemlište namijenjeno za izgradnju poslovnog objekta u osnovi površine 640,00m2, spratnosti Vp+2+Pk u skladu sa Odlukom o Detaljnom urbanističkom planu Staro pazarište (” Sl. list […]

  |   Opština Nikšić

Potpisan Protokol o donaciji

Danas je u Nikšiću potpisan Protokol o saradnji na realizaciji projekta „Put do ravnopravnosti“ – izgradnja rampi za osobe sa invaliditetom, u skladu sa kojim  će Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) finansirati realizaciju pomenutog projekta. Protokol je u ime Opštine Nikšić potpisao predsjednik Veselin Grbović, au ime TIKA-e koordinator za Crnu Goru […]

  |   Opština Nikšić

Realizacija infrastrukturnih projekata

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, dao je izjavu Lokalnom javnom emiteru RTNK o realizaciji infrastrukturnih projekata u opštini. U nastavku pogledajte prilog RTNK:

  |   Opština Nikšić

Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda

Predsjednik opštine Nikšić, Veselin Grbović, prisustvovao je godišnjoj  Konferenciji dunavskih voda, održanoj  u Beču od 17-19. maja, koja je okupila   gradonačelnike Jugoistočne Evrope. U fokusu Konferencije bile su teme  održivo upravljanje vodama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, kao i rešavanje izazova u finansiranju usluga vodosnadijevanja. Konferencija je organizovana od strane partnera Mreže asocijacija loklanih vlasti […]

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ČETVRTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e    s e   P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ČETVRTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE      Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na […]

  |   Opština Nikšić

Obilježavanje Dana Evrope u Nikšiću

U organizaciji NVO “Evropski pokret u Crnoj Gori” i Opštine Nikšić, nizom manifestacija u našem gradu obilježen Dan Evrope. U nastavku pogledajte priloge Lokalnog javnog emitera: