Slide
Slide
Slide
Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
Comments Off on Odluka o završnom računu budžeta Opštine Nikšić za 2018. godinu   |   Opština Nikšić

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Nikšić za 2018. godinu

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Nikšić za 2018. godinu Izvještaji

Comments Off on Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića za 2019. godinu   |   Opština Nikšić

Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića za 2019. godinu

Odlukom o Nagradi oslobođenja Nikšića (“Službeni list RCG-Opštinski propisi”, broj 13/07), propisano je da se Nagrada oslobođenja Nikšića, kao oblik javnog priznanja Opštine Nikšić, dodjeljuje za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog  stvaralaštva kojima se doprinosi  razvoju Opštine Nikšić. Nagrada se dodjeljuje svake godine za […]

Comments Off on POTPISANI RELOAD UGOVORI SA NVO   |   Opština Nikšić

POTPISANI RELOAD UGOVORI SA NVO

U Opštini Nikšić danas je upriličeno potpisivanje RELOAD ugovora sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Nikšića, čiji projekti će biti finansirani iz RELOAD Programa, koji finansira EU posredstvom UNDP-a. Projekti za koje su danas potpisani ugovori o sprovođenju: •NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psiho-fizičkom razvoju radiće na stvaranju jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom, posebno u pogledu […]

Comments Off on Rezultati Konkursa za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić za 2019.godine   |   Opština Nikšić

Rezultati Konkursa za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić za 2019.godine

Komisija za ocjenu projekata podnešenih na Konkurs za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić, koji je bio otvoren od 05. aprila do 24. maja tekuće godine, je evaluirala prijavljene projekte. S tim u vezi, rezultati Konkursa se mogu naći u priloženom dokumentu. Sve organizacije koje […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 16. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 16. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za 12. 07. 2019.godinesa početkom u 10:00 časova. Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu […]

Comments Off on Obavještenje Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Obavještenje Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, u skladu sa čl. 7 i 10 Odluke o studentskoj nagradi Opštine Nikšić („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, broj 12/07 i „Službeni list CG – Opštinski propisi“, broj 31/13)   O B A V J E Š T A V A   Da se […]

Comments Off on Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora   |   Opština Nikšić

Lista kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora

Na osnovu člana 18 stav 1 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 38/14), Odbor za izbor i imenovanja, na sjednici od 21.06.2019.godine, objavljuje         Listu kandidata za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predstavnika NVO sektora       Red. […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRTA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRTA ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA

N A C R T Odluke o lokalnim komunalnim taksama 2019 NACRT Odluke o loklnim ADMINISTRATIVNIM taksama Za javnu raspravu

Comments Off on O B A V J E Š T E NJ E   |   Opština Nikšić

O B A V J E Š T E NJ E

Na inicijativu Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, povodom obilježavanja 5. juna, Svjetskog dana zaštite životne sredine, Opština Nikšić organizuje akciju čišćenja i uređenja dijela zaštićenog prirodnog predjela –  Park-šume Trebjesa. Akcija koja je bila predviđena da se održi 5. juna, odlaže se zbog vremenskih uslova za 7. jun sa početkom u 9:00 časova, a mjesto […]

Comments Off on JAVNI POZIV MLADIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2019. GODINU   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV MLADIMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2019. GODINU

U cilju realizacije Pograma podsticanja zapošljavanja mladih, Opština Nikšić poziva mlade iz Nikšića da prijave svoje učešće u realizaciji Programa. Pravo učešća imaju nezaposleni mladi visokoškolci sa teritorije opštine Nikšić, starosti do 30 godina. Prijava se vrši dostavljanjem sljedeće dokumentacije:   kopija diplome; kopija lične karte; uvjerenje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih  Biroa […]