Slide
Slide
Slide
slide

GRAD OTVORENOG SRCA, SNAŽNOG DUHA I TOPLE DUŠE

Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

GRAD OTVOREN ZA SVE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
  |   Opština Nikšić

BESPLATNI UDŽBENICI ZA NIKŠIĆKE PRVAKE

Lokalna uprava Nikšića donijela je odluku da i ove godine za sve prvake sa teritorije opštine Nikšić obezbijedi besplatne udžbenike. Prema podacima o upisanom broju prvaka, riječ je o oko 800 onih koji će prvi put sjesti u školske klupe. Za ovu namjenu Opština Nikšić će izdvojiti oko 33.000,00€. Ono što je lokalna uprava obećala […]

  |   Opština Nikšić

Učešće Opštine Nikšić u Regionalnom programu lokalne demokratija na zapadnom Balkanu

Na nedavno objavljenom pozivu za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave  za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratija na zapadnom  Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija a ko-finansira UNDP i jedinice lokalne samouprave, učestvovala je i Opština Nikšić. Nakon evaluacije pristiglih prijava konačnu odluku o izboru najboljih prijava donio je Partnerski odbor ReLOaD  projekta. Izabrano je […]

  |   Opština Nikšić

Održana sjednica Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave na sjednici održanoj 12.07.2017. godine, razmatrao je pitanja iz svoje nadležnosti, sa akcentom, na pitanja od značaja za  rad i funkcionisanje lokalne samouprave. Savjet je između ostalog razmatrao Predlog odluke o Završnom računu Budžrta opštine Nikšić za 2016.godinu i Izvještaj o radu predsjednika Opštine i radu organa lokalne […]

  |   Opština Nikšić

Obavještenje o Nagradi oslobođenja Nikšića za 2017. godinu

  Odlukom o Nagradi oslobođenja Nikšića (“Službeni list RCG-Opštinski propisi”, broj 13/07), propisano je da se Nagrada oslobođenja Nikšića, kao oblik javnog priznanja Opštine Nikšić, dodjeljuje za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu i djelovanju u svim oblastima ljudskog  stvaralaštva kojima se doprinosi  razvoju Opštine Nikšić. Nagrada se dodjeljuje svake godine […]

  |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA PETOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINEP

  Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na petoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 21.07.2017.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: […]

  |   Opština Nikšić

Održana 10. Sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

Dana 7.07.2017.godine, održana je 10. Sjednica Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Sjednicom je, u skladu sa Odlukom o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, predsjedavao Radivoje – Lala Nikčević, predsjednik Savjeta. U skladu sa predlozima i sugestijama članova Savjeta, Savjet je, na sjednici, donio Plan rada […]

  |   Opština Nikšić

Počela izgradnja stanova za zdravstvene radnike

Danas je zvanično obilježen početak radova na zgradi za zdravstvene radnike. Detaljnije u prilogu RT NK.

  |   Opština Nikšić

Obavještenje o Studentskoj nagradi 2017

Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, u skladu sa čl. 7 i 10 Odluke o studentskoj nagradi Opštine Nikšić („Službeni list RCG – Opštinski propisi“, broj 12/07 i „Službeni list CG – Opštinski propisi“, broj 31/13)   O B A V J E Š T A V A   Da se […]

  |   Opština Nikšić

Montenegro open 2017

Na nikšićkom bazenu počeo međunarodni plivački miting “Montenegro open 2017”, koji je svečano otvorio predsjednik SO Nikšić Radivoje Lala Nikčević.

  |   Opština Nikšić

Javni poziv za javno nadmetanje za prenos prava svojine na građevinsko zemljište

Direkcija za imovinu  Opštine Nikšić, na osnovu člana 34 stav 3 i člana 40 stav 1 Zakona o državnoj imovini (»Sl. list CG«broj 21/09 ), člana 2  Odluke o raspisivanju oglasa o javnom nadmetanju za prenos prava svojine na građevinsko zemljište u skladu sa Detaljnim urbanističkim planom Staro pazarište (»Sl. list Crne Gore« – opštinski […]