Slide
Slide
Slide
slide

GRAD OTVORENOG SRCA, SNAŽNOG DUHA I TOPLE DUŠE

Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

GRAD OTVOREN ZA SVE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
Comments Off on Predstavnici OTP grupe u posjeti Opštini Nikšić   |   Opština Nikšić

Predstavnici OTP grupe u posjeti Opštini Nikšić

Opširnije u prilogu:

Comments Off on Ambasadorka Francuske u posjeti Nikšiću   |   Opština Nikšić

Ambasadorka Francuske u posjeti Nikšiću

Danas je u zvaničnoj posjeti Opštini Nikšić boravila ambasadorka Republike Francuske u Crnoj Gori, Nj. E. Katrin Tudik. Ambasadarku Tudik, primio je predsjednik Opštine Nikšić g-din Veselin Grbović, i tom prilikom upoznao je sa resursima, potencijalima i budućim strateškim razvojnim projektima lokalne zajednice. Predsjednik Grbović predstavio je gošći ekonomsku i privrednu osobenost Nikšića, a riječi […]

Comments Off on OSMA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

OSMA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ

Na osnovu člana 69 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić («Službeni list CG-Opštinski propisi», broj 12/11)     S A Z I V A M OSMU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE NIKŠIĆ za 20.02./utorak/ 2018.godine               Za sjednicu predlažem sljedeći D n e v n i   r e d     Predlog odluke o naknadi […]

Comments Off on Odluka o finansiranju redovnog rada političkih partija za 2018. godinu   |   Opština Nikšić

Odluka o finansiranju redovnog rada političkih partija za 2018. godinu

Odluka o finans.redovnog rada pol.part.za 2018.

Comments Off on LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2018. GODINU   |   Opština Nikšić

LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE ZA 2018. GODINU

Na  osnovu  člana 87 Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Službeni list CG«, br. 39/11, 50/11, 66/12 i 34/14) i člana 3 Pravilnika o kriterijumima i načinu sačinjavanja liste članova disciplinske komisije (»Službeni list CG«, broj 62/12), Sekretarijat za lokalnu samoupravu, u t v r d i o  j e    LISTU ČLANOVA DISCIPLINSKE KOMISIJE  […]

Comments Off on Emisija Radni dan iz Nikšića   |   Opština Nikšić

Emisija Radni dan iz Nikšića

U nastavku možete pogledati emisiju RTVCG Radni dan, snimljenu u Nikšiću:

Comments Off on Program javne rasprave – LPSS 2018   |   Opština Nikšić

Program javne rasprave – LPSS 2018

Povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja Opštine Nikšić za 2018. godinu, a shodno Odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list RCG-opštinski propisi“, br. 29/05 ) Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje donosi   PROGRAM JAVNE RASPRAVE   I  Javnu raspravu povodom Predloga Lokalnog programa socijalnog stanovanja […]

Comments Off on Asfaltiranje lokalnih puteva   |   Opština Nikšić

Asfaltiranje lokalnih puteva

Nastavljeno asfaltiranje lokalnih puteva u Mjesnim zajednicama. Opširnije:

Comments Off on Ministar kulture u posjeti Opštini Nikšič   |   Opština Nikšić

Ministar kulture u posjeti Opštini Nikšič

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović, posjetio je danas Opštinu Nikšić. Opširnije:

Comments Off on Novogodišnji koktel   |   Opština Nikšić

Novogodišnji koktel

Predsjednik Opštine, Veselin Grbović i Skupštine Opštine Nikšić Radivoje Nikčević, upriličili su novogodišnji koktel. Predsjednik Grbović je u obraćanju sumirao rezultate ostvarene u 2017.godini. Opširnije: