PARLAMENTARNI IZBORI 2016

PARLAMENTARNI IZBORI 2016

Informacije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

 

12.07.2016. – 17.07.2016.


Shodno obavezama ograna vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje, propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG, br. 52/14“ od 24.12.2014.godine), a u skladu sa članom 28 ovog Zakona, Opština Nikšić je na svojoj veb stranici http://niksic.me/parlamentarni-izbori-2016/ objavila analitičke kartice sa svih računa koje ima u svom posjedu za prvi izvještajni period od 12. do 17. jula tekuće godine i to:

Postupajući u skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG, br. 52/14“ od 24.12.2014.godine), Opština Nikšić je na svojoj veb stranici http://niksic.me/parlamentarni-izbori-2016/ objavila da u prvom izvještajnom periodu od 12. do 17. jula tekuće godine nije vršila izdavanje putnih naloga za upravljanje službenim vozilima koja se nalaze u vlasništvu Opštine Nikšić.18.07.2016. – 24.07.2016.


Shodno obavezama ograna vlasti i budžetskih potrošačkih jedinica tokom izborne kampanje, propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG, br. 52/14“ od 24.12.2014.godine), a u skladu sa članom 28 ovog Zakona, Opština Nikšić je na svojoj veb stranici http://niksic.me/parlamentarni-izbori-2016/ objavila analitičke kartice sa svih računa koje ima u svom posjedu za drugi izvještajni period od 18. do 24. jula tekuće godine i to:

Postupajući u skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG, br. 52/14“ od 24.12.2014.godine), Opština Nikšić je na svojoj veb stranici http://niksic.me/parlamentarni-izbori-2016/, objavila da je u drugom izvještajnom periodu od 18. do 24. jula tekuće godine vršila izdavanje putnih naloga za upravljanje službenim vozilima koja se nalaze u vlasništvu Opštine Nikšić.

 12.07.2016. – 26.07.2016.


Postupajući u skladu sa članom 30 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG, br. 52/14“ od 24.12.2014.godine), Opština Nikšić je na svojoj veb stranici http://niksic.me/parlamentarni-izbori-2016/ objavila analitičku karticu o potrošnji sredstava iz budžetske rezerve za period od 12 do 26 jula 2016 godine.