Petnaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 16.10.2015. godine

Petnaesta sjednica Skupštine Opštine Nikšić 16.10.2015. godine

Saziv i zapisnik

Izvještaj o izvršenju Budžeta i investicione politike za period januar – jun 2015.godine;

Predlog odluke o prenošenju sredstava za sprovođenje programa smanjenja broja zaposlenih sporazumnim prestankom radnog odnosa, uz isplatu otpremnine;

Predlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Nikšić;

Predlog odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima;

Predlog odluke o nazivima naselja, ulica i trgova na teritoriji opštine Nikšić;

Predlog odluke o prestanku važenja Odluke o zajedničkom organizovanju poslova odlaganja komunalnog otpada za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine;

Predlog odluke o dopunama Programa uređenja prostora opštine Nikšić za 2015.godinu;

Predlog odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora Javnoj ustanovi “Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik”;

Predlog odluke o ustupanju na privremeno upravljanje i korišćenje dijela prostorija Doma Mjesne zajednice u Kočanima i Doma omladine u Kličevu Ministarstvu prosvjete Crne Gore za potrebe proširenja djelatnosti Javne predškolske ustanove “Dragan Kovačević” Nikšić;

Predlog odluke o prenosu prava raspolaganja na građevinsko zemljište na Kovačević Mališu;

Informacija o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2014. godinu;

Informacija o realizaciji Programa aktivnosti Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine za period jul 2014- jul 2015.godine sa predlogom ocjena i zaključaka;

Predlog Programa aktivnosti Kancelarije za prevenciju narkomanije kod djece i omladine za period jul 2015- jul 2016.godine;

Informacija o sportu u Nikšiću za period septembar 2014 – septembar 2015. godine sa predlogom ocjena i zaključaka;