POTPISANI UGOVORI IZMEĐU UNDP I NVO U SKLOPU RELOAD PROGRAMA

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Regionalni program lokalne demokratije za Zapadni Balkana ili skraćeno RELOAD, finansira EU, a implementira razvojni program UNDP-a. Cilj ovog programa je da unaprijeđuje saradnju Lokalnih uprava i NVO sektora. Za realizaciju projekata pet nevladinih organizacija iz Nikšića – Alfa centar, Društvo mladih ekologa, Sinteza, Naša budućnost i Udrušenje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, dobili su u prosjeku po 11.000 eura.

Ukupna sredstva koja će biti na raspolaganju organizacijama su 120.000 od čega Lokalna uprava participira sa 20.000 eura.