POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na osnovu člana 174 Poslovnika o radu Skupštine opštine (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 12/11), o b j a v lj u j e s e

P O Z I V
NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE
UČEŠĆA NA SEDAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na sedamnaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 27.04.2016.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me u roku od pet dana od dana objavljivanja poziva.

Uz prijavu za učešće na sedamnaestoj sjednici Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine.

Predsjednik Skupštine odlučuje o izboru predstavnika nevladinih organizacija i o tome ga obavještava najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, u pisanoj ili elektronskoj formi.

Odluka o izboru predstavnika nevladine organizacije objaviće se na web site opštine Nikšić, www.niksic.me.

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE