POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ŠESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na šestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 18.10.2017.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me  u roku od pet dana od dana objavljivanja poziva. Uz prijavu za učešće na šestoj sjednici Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine. Predsjednik Skupštine odlučuje o izboru predstavnika nevladinih organizacija i o tome ga obavještava najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice, u pisanoj ili elektronskoj formi.

      Odluka o izboru predstavnika nevladine organizacije objaviće se na web site opštine Nikšić, www.niksic.me.

 

 

SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE