PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU KULTURE U NIKŠIĆU

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU KULTURE U NIKŠIĆU

 

LOGO_K2

O PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU KULTURE U NIKŠIĆU

     Program podrške razvoju kulture u Nikšiću 2014-2017, pokrenula je Vlada Crne Gore na inicijativu Ministarstva kulture, kao četvorogodišnji projekat koji treba da rezultira unapređenjem kulturnog života Nikšića, grada koji baštini dugu i značajnu kulturnu tradiciju.
Ovim programom aktiviraju se sve institucije kulture grada Nikšića, podstiče njihova saradnja, produkcije i koprodukcije, razmjena programa sa drugim institucija kulture u Crnoj Gori, ali i međunarodna prezentacija. Istovremeno, programom se ukazuje na nužnost smislenog, organizovanog i kontinuiranog funkcionisanja institucija kulture, radi zadovoljavanja kulturnih potreba građana. Jedan od strateških ciljeva je i stvaranje ove vrste potreba kod Nikšićana koji, iako prepoznati kao jedna od boljih publika, bez obzira na vrstu kulturnog programa koji im se nudi, nijesu bili u prilici da u svom gradu „konzumiraju“ kulturu u srazmjeri sa svojim potrebama. Manjak kulturnih sadržaja u ovom gradu, koji je karakterisao prethodni period, bio je alarmantan znak za neophodno kulturno djelovanje.
Strategija razvoja kulture sastoji se u srazmjernoj ponudi svih formi kulturno-umjetničkih programa, za sve uzraste i generacije. Na taj način će i Program podrške razvoju kulture u Nikšiću biti koncipiran. Iz mjeseca u mjesec publika će biti u prilici da prati koncerte, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekcije, književne večeri.
Planirano je oko 190 programa u 2014.godini u periodu mart/decembar. Program počinje 3. marta otvaranjem dvije izložbe u Galeriji „Nikola I“ u Nikšiću, posvećene kralju Nikoli. Programski repertoar za mart predviđa ukupno 24 programa i to: 5 izložbi; 8 pozorišnih predstava sa 11 izvođenja, među kojima je i gostovanje Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice; 7 filmskih projekcija; 3 koncerta; 1 književno veče.