Rezultati Konkursa za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić za 2019.godine

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Komisija za ocjenu projekata podnešenih na Konkurs za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić, koji je bio otvoren od 05. aprila do 24. maja tekuće godine, je evaluirala prijavljene projekte.

S tim u vezi, rezultati Konkursa se mogu naći u priloženom dokumentu.

Sve organizacije koje su podnijele projekat na Konkurs će od strane UNDP-ja biti i direktno obaviještene o rezultatima Konkursa.

Pitanja u vezi sa rezultatima Konkursa se mogu postaviti putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org.