Rezultati Konkursa za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Komisija za ocjenu projekata podnešenih na Konkurs za predaju prijedloga projekata u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Opštini Nikšić, koji je bio otvoren od 26. marta do 24. aprila tekuće godine, je evaluirala prijavljene projekte.

S tim u vezi, rezultati Konkursa se mogu naći u priloženom dokumentu.

Sve organizacije koje su podnijele projekat na Konkurs će od strane UNDP-ja biti i direktno obaviještene o rezultatima Konkursa.

Pitanja u vezi sa rezultatima Konkursa se mogu postaviti do utorka, 2. oktobra tekuće godine, do 14:00 časova, putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org.