S A O P Š T E NJ E

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Kolegijum predsjednika Skupštine opštine, na sjednici održanoj 11.04.2018.godine, razmatrao  je  predlog orijentacionog dnevnog reda sjednice Skupštine i utvrdio  termin održavanja devete sjednice Skupštine opštine Nikšić.

Deveta sjednica Skupštine opštine Nikšić biće održana 27. (petak) 04.2018. godine, sa početkom u 10.00h , a predmet dnevnog reda biće razmatranje tema iz I kvartala Programa rada Skupštine opštine Nikšić za 2018.godinu, kao i jedan broj pitanja za koje postoji potreba da ih Skupština razmotri i usvoji.

 

                                                                                                   P r e d s j e d n i k

                                                                                               Radivoje Lala Nikčević,s.r.