Sastanak predsjednika Skupštine opštine i Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da će se, saglasno članu 176 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić („Službeni list CG-Opštinski propisi“, broj 12/11), organizovati sastanak predsjednika Skupštine opštine i Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija sa predstavnicima nevladinih organizacija sa područja opštine Nikšić,za dan 16.(ponedjeljak) 10.2017.godine.

 

D n e v n i    r e d

 

Razmatranje pitanja saradnje Skupštine opštine i nevladinih organizacija.

Sastanak će se održati u zgradi Skupštine opštine  Nikšić, sala broj 1, sa početkom u 11:00 časova.

 

 

                                                                                     P r e d s j e d n i k

                                                                          Radivoje-Lala Nikčević