SPISAK DOBITNIKA STUDENTSKE STIPENDIJE ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

Post

Comments   |   Opština Nikšić

 

I godina

 

 

 

Rb

 

 

Prezime i ime

 

 

Fakultet ili akademija umjetnosti

1. Bajović Milica Medicinski – Farmacija

Podgorica

2. Bakić Časlav Prirodno-matematički Podgorica
3. Bakić Kristina Elektrotehnički

Podgorica

4. Bakrač Sara Elektrotehnički

Podgorica

5. Barović Ognjen Prirodno-matematički

Podgorica

6. Barović Mia Farmaceutski

Novi Sad

7. Blečić Milica Metalurško-tehnološki Podgorica
8. Bojanić Vaso Pravni

Podgorica

9. Bulajić Jelena Matematički

Beograd

10. Bulatović Maša Elektrotehnički

Podgorica

11. Bulatović Milica Pravni

Beograd

12. Čolaković Matija Fakultet organizacionih nauka – Beograd
13. Ćipranić Jovana Elektrotehnički

Podgorica

14. Dragić Milica Elektrotehnički

Podgorica

15. Dubljević Marija Ekonomski

Podgorica

16. Đukanović Vladimir Univerzitet za tehnologiju i ekonomiju – Budimpešta
17. Fatić Mirela Prirodno-matematički

Podgorica

 

18. Filipović Filip Prirodno-matematički

Podgorica

 

19. Gardašević Anđela Fakultet političkih nauka

Podgorica

20. Glogovac Anja Građevinski

Podgorica

21. Ivanović Andrea Filozofski

Nikšić

22. Jovović Andrea Metalurško-tehnološki

Podgorica

 

23.  Karadžić Milivoje Elektrotehnički

Beograd

24. Knežević Andrea Fakultet za međun. ekonomiju, finansije i biznis UDG – Podgorica
25. Komnenović David Prirodno-matematički

Podgorica

 

26. Kontić Tamara Elektrotehnički

Podgorica

27. Krsmanović Jovana Medicinski

Novi Sad

28. Kujundžić Milica Farmaceutski

Beograd

29. Kujundžić Milena Medicinski – Farmacija

Podgorica

30. Medojević Maja Medicinski – Farmacija

Podgorica

31. Mijanović Andrijana Medicinski – Farmacija

Podgorica

 32. Mijanović Zoran Fakultet tehničkih nauka

Novi Sad

33. Mijatović Nataša Prirodno-matematički

Podgorica

 

34. Miković Martina Građevinski

Podgorica

35. Miletić Ksenija Medicinski – Medicina

Podgorica

36. Miljanić Tijana Medicinski – Farmacija

Podgorica

37. Mišeljić Teodora Fakultet za turizan i hotelijerstvo – Kotor
38. Mišković Dragana Fakultet za turizan i hotelijerstvo – Kotor
39. Mitrić Marija Arhitektonski

Beograd

40. Nikčević Lazar Elektrotehnički

Podgorica

41. Perović Jovana Medicinski – Farmacija

Podgorica

42. Poleksić Sofija Arhitektonski

Podgorica

43. Popović Jelena Ekonomski

Podgorica

44. Popović Katarina Fakultet muzičke umetnosti – Beograd
45. Popović Šćepan Arhitektonski

Podgorica

46. Radović Milena Slobomir P Univerzitet Bijeljina
47. Radović Petar Elektrotehnički

Podgorica

48. Raičević Mia Elektrotehnički

Beograd

49. Raičević Nina Medicinski – Farmacija

Podgorica

50. Šegrt Maša Metalurško-tehnološki

Podgorica

51. Šušić Hajdana Medicinski – Medicina

Podgorica

52. Tomašević Nenad Elektrotehnički

Beograd

53. Tomić Marijana Fakultet političkih nauka

Podgorica

54. Tošković Ivan Elektrotehnički

Podgorica

55. Trubljanin Lejla Medicinski – Medicina

Podgorica

56. Vojinović Marko Elektrotehnički

Podgorica

57. Vojinović Zorana Medicinski – Farmacija

Podgorica

 

58.

Vujović Gordana Prirodno-matematički

Podgorica

 

 

59.

Vukotić Andrija Medicinski – Stomatologija

Podgorica

 

60.

Vulević Andrej Fakultet primijenjene nauke UDG – Podgorica
 

61.

Zajović Lidija Građevinski

Podgorica

 

 

II godina

 

 

 

Rb

 

 

Prezime i ime

 

 

Fakultet ili akademija umjetnosti

1. Bošković Vladimir Matematika – Kopar Slovenija
2. Čolaković Maša Hemijski

Beograd

3. Đurković Sara Filozofski

Nikšić

4. Eraković Todor Pomorski

Kotor

5. Hodžić Aldijana Politehnika

UDG – Podgorica

6. Ivanović Ana Veterinarska medicina

Beograd

7. Međedović Marija Medicinski – Medicina

Podgorica

8. Mitrić Momčilo Elektrotehnički

Podgorica

9. Poleksić Radojka Prirodno-matematički

Podgorica

10. Purović Jovana Univerzitet prijateljstva naroda – Moskva
11. Radonjić Ksenija Fakultet tehničkih nauka

Novi Sad

12. Stanković Lela Filološki

Nikšić

13. Stanišić Nađa Fakultet dramskih umetnosti – Beograd

Beograd

14. Šljivančanin Milan Medicinski

Beograd

15. Vulanović Pavle New York Univerzitet

Abu Dabi – UAE

16. Zvicer Željka Fakultet političkih nauka

Podgorica

 

 

III godina         

 

 

 

Rb

 

 

Prezime i ime

 

 

Fakultet ili akademija umjetnosti

1. Bulatović Tatjana Biotehnički

Podgorica

2. Đurković Jelena Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Podgorica
3. Jovović Vuk Prirodno-matematički Podgorica
4. Kostić Marija Fakultet tehničkih nauka Novi Sad

 

5. Krulanović Ivona Građevinski

Podgorica

6. Lješković Tijana Arhitektonski

Beograd

7. Manojlović Miodrag Arhitektonski

Beograd

8. Marojević Slobodanka Medicinski – Medicina Podgorica
9. Mićunović Sara Akademija umetnosti

Novi Sad

10. Mijušković Željko Arhitektonski

Beograd

11. Milić Nikoa Elektrotehnički

Podgorica

12. Pižurica Nikoli Prirodno-matematički Podgorica
13. Rakočević Stevanu Elektrotehnički

Podgorica

14. Sekulić Nori Fakultet za kulturu i turizam UDG – Podgorica
15. Terzić Stojan Medicinski – Medicina

Podgorica

16. Vujičić Marija Filozofski

Nikšić

 

 

IV godina      

 

 

 

Rb

 

 

Prezime i ime

 

 

Fakultet ili akademija umjetnosti

1. Albijanić Andrijana Ekonomski

Podgorica

2.  

Bajović Stanko

Medicinski – Medicina

Podgorica

3. Jovović Jeleni Ekonomski

Podgorica

4. Krulanović Mile Medicinski – Medicina

Podgorica

5. Mijušković Anja Medicinski – Medicina

Podgorica

6. Mušikić Milica Fakultet za crnogor. jezik i književnost – Cetinje
7. Nikolić Katarina Fakultet muzičke umetnosti – Beograd
8. Nikolić Miljana Akademija umetnosti

Novi Sad

9. Stojanović Vukašin Medicinski – Medicina Podgorica

 

 

I godina specijalističkih studija         

 

 

 

Rb

 

 

Prezime i ime

 

 

Fakultet ili akademija umjetnosti

1. Dragić Miloš Elektrotehnički Podgorica
2. Drašković Balša Pomorski

Kotor

3. Šćekić Lazar Elektrotehnički Podgorica
4. Nikolić Ana Metalurško-tehnološki

Podgorica

 

 

V godina        

 

 

 

Rb

 

 

Prezime, ime oca i ime

 

 

Fakultet ili akademija umjetnosti

1.  

Guzina Nađa

Medicinski – Farmacija Podgorica
2. Jovović Andrea Medicinski – Medicina Podgorica
3. Knežević Ivana Medicinski – Farmacija Podgorica
4. Pićurić Kristina Medicinski – Farmacija Podgorica
5. Pićurić Katarina Medicinski – Farmacija Podgorica
6. Vujović Svetlana Medicinski – Farmacija Podgorica

 

 

VI godina

 

 

 

Rb

 

 

Prezime i ime

 

 

Fakultet ili akademija umjetnosti

1. Kostudić Ljubica Medicinski – Medicina Podgorica
2. Mirković Mina Medicinski – Medicina Podgorica

 

 

 

 

 

                                                                                                         SEKRETAR

                                                                                                Milan Korać