U radnoj posjeti Opštini Nikšić boravili predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Posjeta predstavnika EBRD poslužila je da se gosti upoznaju sa projektima koji će se realizovati u našem gradu i pronađu model finansiranja nekog od njih. Prvenstveno je bilo riječi o rješavanju problema odlaganja komunalnog otpada.

U Crnoj Gori stvoren je administrativno-pravni okvir za osnivanje centara za odlaganje komunalnog otpada, koji je u skladu EU politikama iz te oblasti. Sljedeći korak je izrada studije izvodljivosti za ovaj projekat.

EBRD u Crnoj Gori finansirala je niz projekata iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije, a jedan od njih je i vjetro park na Krnovu.