Učešće Opštine Nikšić u Regionalnom programu lokalne demokratija na zapadnom Balkanu

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na nedavno objavljenom pozivu za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave  za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratija na zapadnom  Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija a ko-finansira UNDP i jedinice lokalne samouprave, učestvovala je i Opština Nikšić.

Nakon evaluacije pristiglih prijava konačnu odluku o izboru najboljih prijava donio je Partnerski odbor ReLOaD  projekta. Izabrano je pet najboljih prijava, a među njima je i prijava Opštine Nikšić. Cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog  pristupa finansiranja nevladinih organizacija (NVO) iz budžeta JLS, a u cilju rješavanja  potreba u zajednici. Projekat  traje 36 mjeseci.

Projektni  tim ReLOaD  projekta u Crnoj Gori posjetio je Opštinu Nikšić, 20.07. 2017godine i   informisali   nas o ReLOaD  projektnim aktivnostima.