Uređenje izvorišta, korita i obala rijeke Mrkošnice i čišćenje i održavanje opštinskih puteva u cilju ekološke i turističke valorizacije opštine Nikšić˝

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Lokalni javni rad, ˝Uređenje izvorišta, korita i obala rijeke Mrkošnice i čišćenje i održavanje opštinskih puteva u cilju ekološke i turističke valorizacije opštine Nikšić˝, sa kojim je opština Nikšić aplicirala na Konkursu ZZZCG za izbor izvođača javnog rada, započeo je 01. aprila 2015.  godine i trajaće dva mjeseca.

ZZZCG je obezbijedio bruto plate za  4 radnika sa Biroa za zapošljavanje, koji su angažovani preko Turističke organizacije Opštine Nikšić. Opština Nikšić je obezbijedila stručni nadzor, alat, zaštitnu opremu i mehanizaciju potrebnu za realizaciju projekta.

Od početka realizacije projekta uređeni su prostori oko izvorišta Mrkošnice do početka šetališta Vita Nikolića, oko Gradske kuće u parku, dio puta ka Župi, kao i raskrsnica Ul. Vuka Karadžića i Rifata Burdževića.

Ovi poslovi su realizovani kroz partnerstvo na državnom i lokalnom nivou u cilju unapređenja imidža Nikšića kao turističke i ekološke destinacije. Ciljevi su i zapošljavanje teško uposlive kategorije stanovništva, povećanje sigurnosti učesnika u saobraćaju i povećanje stepena zaštite životne sredine na teritoriji opštine Nikšić.