ZAJEDNIČKI PROJEKTI OPŠTINE NIKŠIĆ I MINISTARSTVA ODBRANE

Post

Comments   |   Opština Nikšić

Na sastanku ministra odbrane Predraga Boškovića i predsjednika Opštine Nikšić Veselina Grbovića razmatrano je više tema, a najznačajni su projekti: valorizacija aerodoroma Kapino Polje, rekonstrukcija kasarne 13. jul, izgradnja stanova za pripadnike VCG, kao i saradnja sa Agencijom za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić.

Predjsednik Opštine Nikšić Veselin Grbović istakao je zadovoljstvo što su teme koje su razmatrane na prošlom sastanku konkretizovane u veoma kratkom roku.

 

Minisar odbrane Predrag Bošković kazao je da je naša Opština primjer dobrog partnera kada su u pitanju projekti vezani za vojnu infrastrukturu.