Završetak projekta iz programa CIVITAS CAPITAL

Post

Comments   |   Opština Nikšić

1

Povodom završetka projekta „Unapređenje bezbijednosti u zonama u blizini škola i podizanje svijesti učenika, roditelja i vozača” koji se dijelom finansira iz evropskog programa CIVITAS CAPITAL, u srijedu 24.12.2014.godine u blizini  Opštine Nikšić održana je edukativna akcija koju je Opština Nikšić realizovala u saradnji sa Centrom bezbijednosti Nikšić i učenicima i nastavnicima Osnovnih škola “Mileva Lajović Lalatović” i “Luka Simonović”. Učenici su u periodu od 11-13h dijelili upitnike i flajere kojima se vozači upućuju na ograničenje brzine kretanja vozilima do 30km/h u “zoni škole” i promoviše  korišćenje alternativnih vidova transporta u cilju veće bezbijednosti svih učesnika u saobraćaju i zdravije životne sredine. Tokom projekta  postavljena je vertikalna signalizacija i izvršeno obilježavanje saobraćajnih površina, a uspostavljeno je i 5 (pet) “zona škole”. Nagrada predviđena ovim projektom pripala je OŠ „Mileva Lajovic Lalatovic“, koja je za aktivno učešće u ovom projektu nagrađena  biciklom i držačem za bicikla koji će biti montiran u dvorištu škole. Sprovedenim anketiranjem, učenici ove škole su izrazili najveću spremnost za korišćenje bicikla na putu do škole i nazad.

IMG_20141224_112239 IMG_20141224_112811

 

Opština Nikšić je u septembru ove godine već realizovala sličnu akciju koja je objavljena i na web stranici (www.civitas.eu). http://www.civitas-initiative.org/node/38351. Informacija je objavljena i u časopisu Green Horizon u izdanju Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), sa sjedištem u Sent Andreji, Mađarska http://www.greenhorizon-online.com/index.php/Montenegro/montenegrin-city-introduces-30kmh-speed-zones.html.

 IMG_20141224_134640

Takođe, CIVITAS Inicijativa je u biltenu MOVE je objavila  informaciju o uključenju Nikšića u CIVITAS Forum Network, čime se Nikšić pridružio  mreži od preko 220 gradova posvećenih održivoj gradskoj mobilnosti.