OGLASNA TABLA

OGLASNA TABLA

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtuizmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana Bistrica

06.11.2013

OPŠTINA NIKŠIĆ

PREDSJEDNIK

 

o g l a š a v a

J A V N U   R A S P R A V U

 

Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Bistrica

Navedeni planski dokument obuhvata područje koje je ograničeno ulicama :Njegoševa ,Narodne omladine ,VI Crnogorske ,granicom DUP-a Rudo Polje ,potoka ,zapadnog kraka ulice Jakova Ostojića i rijeke Bistrice.

 

Javna rasprava će trajati od 07.11.2013.godine do 25.11.2013.godine.

 

U vrijeme trajanja javne rasprave  planski dokument će biti izložen u holu zgrade Skupštine opštine Nikšić.

 

Centralna javna rasprava održaće se 25.11.2013.godine u 16 časova, u sali 1, zgrada Opštine Nikšić, kada će se obrazložiti predložena rješenja i odgovarati na pitanja učesnika   .

 

Predloge, primjedbe i sugestije, svi zainteresovani korisnici prostora mogu iznijeti na centralnoj raspravi, upisati u knjigu utisaka izloženu sa planskim dokumentom ili dostaviti Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu  životne sredine  opštine Nikšić.

 

Pozivamo građane da aktivnim učešćem doprinesu izboru odgovarajućih planskih rješenja.

N i k š i ć,                                                                 P R E D S J E D N I K

06.11.2013.godine                                                       Veselin Grbović

 

 


21.06.2014.