Slide
Slide
Slide
Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za jednog člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere iz reda građana   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za jednog člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere iz reda građana

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje: – radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini; – ima prebivalište na teritoriji Opštine. Za člana Etičke komisije lice može biti birano najviše dva puta uzastopno.   Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je: – izabrani predstavnik ili funkcioner […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE  U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2020-2021   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU NACRT LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE  U OPŠTINI NIKŠIĆ ZA 2020-2021

I Javnu raspravu povodom Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Nikšić za 2020-2021 sprovodi Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.   IIJavna rasprava će se održati od 12.11.2019.godine do 26.11.2019. godine, u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje (Zgrada Opštine Nikšić, treći sprat, kancelarija br. 9) od 12 do […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt Odluke  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt Odluke  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

  1.Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, preduzetnici i građani da uzmu učešće u Nacrtu Odluke o  kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.   2.Javna rasprava će se održati u periodu od 12.11.2019.god. do 27.11.2018.god.   3.Centralna javna rasprava će se održati 26.11.2019. god. u zgradi Skupštine opštine Nikšić, […]

Comments Off on OBAVJEŠTENJE – UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA   |   Opština Nikšić

OBAVJEŠTENJE – UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Obavještavaju se poreski obveznici sa teritorije opštine Nikšić kojima nije uručeno Rješenje o porezu na nepokretnost za 2019 .godinu, da ista mogu preuzeti u Upravi lokalnih javnih prihoda –I sprat , kancelarija 16 u periodu od 11. 11. do 30.11. 2019. svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Istekom navedenog roka ista će se […]

Comments Off on P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 17. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 17. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave  za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za  5.11. 2019.godine sa početkom u 10:00 časova . Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su […]

Comments Off on Obavještenje   |   Opština Nikšić

Obavještenje

Skupština opštine Nikšić je u obavezi da, saglasno članu 38 Statuta Opštine Nikšić („Službeni list CG-Opštinski propisi“, broj 31/18) i članu 147 Poslovnika o radu Skupštine opštine Nikšić (“Službeni list CG-Opštinski propisi”, broj 50/18), u redovnoj proceduri donese Program rada Skupštine opštine za 2020. godinu, kojim se utvrđuju poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni […]

Comments Off on KONKURS ZA DODJELU  STIPENDIJE STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU   |   Opština Nikšić

KONKURS ZA DODJELU  STIPENDIJE STUDENTIMA ZA STUDIJSKU 2019/2020. GODINU

I  USLOVI ZA DODJELU STUDENTSKE STIPENDIJE   Pravo na stipendiju imaju dobitnici diplome „Luča“, odnosno svršeni učenici srednjih škola koji su u toku školovanja postigli odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imali primjerno vladanje, ako upišu prvu godinu fakulteta ili akademije umjetnosti, odnosno steknu svojstvo redovnog studenta. Pravo na stipendiju za drugu i naredne […]

Comments Off on Javna rasprava na temu nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Javna rasprava na temu nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Nikšić

Javna rasprava

Comments Off on NIKŠIĆ GRAD RAZVOJA   |   Opština Nikšić

NIKŠIĆ GRAD RAZVOJA

Pogledajte film o postignutim rezultatima u Nikšiću između dva praznika grada:   

Comments Off on ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA SO NIKŠIĆ   |   Opština Nikšić

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA SO NIKŠIĆ

Povodom Dana oslobođenja Nikšića danas je održana svečana sjednica Skupštine opštine. Bila je to prilika da se sumira urađeno između dva praznika grada. Uručene su i Nagrade oslobođenja i studentske. Godina između dva septembra u gradu pod Trebjesom bila je veoma uspješna. Postignuti su odlični finansijski rezultati, a upravo to omogućilo je realizaciju značajnih investicionih […]