Slide
Slide
Slide
Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
Comments Off on JAVNI POZIV za davanje u zakup građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda za postavljanje objekata privremenog karaktera   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za davanje u zakup građevinskog zemljišta putem prikupljanja ponuda za postavljanje objekata privremenog karaktera

Javni poziv

Comments Off on Odluka o utvrđivanju visine i raspodjeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Nikšić za 2020. godinu   |   Opština Nikšić

Odluka o utvrđivanju visine i raspodjeli sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine Nikšić za 2020. godinu

Na osnovu člana 11 stav 4 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl. list Crne Gore“, br. 52/14, 76/15, 83/16 i 92/17) člana 8 Odluke o budžetu Opštine Nikšić za 2020. godinu („Sl. list Crne Gore, Opštinski propisi“, broj 53/19) i člana 84 stav 2 Statuta opštine Nikšić („Sl.list CG-Opštinski propisi“, broj 31/18), […]

Comments Off on JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija

Na osnovu člana 23 Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere (“Službeni listCG-Opštinskipropisi”, br. 17/10 i 39/14), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Nikšić, upućuje   J A V N I   P O Z I V za predlaganje kandidata za  člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere, predstavnika nevladinih organizacija   […]

Comments Off on Čestitka potpredsjednika Vlade Crne Gore rukovodstvu Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Čestitka potpredsjednika Vlade Crne Gore rukovodstvu Opštine Nikšić

Cestitka Niksic PPV Simovic

Comments Off on JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2020. GODINU   |   Opština Nikšić

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA SPORTSKIH KLUBOVA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 5 stav 1 Odluke o finansiranju sporta („Službeni list CG“ – Opštinski propisi“, broj 38/14) i člana 5 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava za finansiranje sporta u opštini Nikšić,                  br. 02-031-2312, od 28.12.2018. godine,  Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, raspisuje     […]

Comments Off on Odluka o budžetu opštine Nikšić za 2020.godinu i Obrazloženje budžeta.   |   Opština Nikšić

Odluka o budžetu opštine Nikšić za 2020.godinu i Obrazloženje budžeta.

ODLUKA o budžetu za 2020.god. Obrazloženje za budžet 2020

Comments Off on JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade   |   Opština Nikšić

JAVNI OGLAS za izbor privremenog upravnika stambene zgrade

OPŠTINA  NIKŠIĆ SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE   Na osnovu člana 188 stav 1 Zakona o svojinsko- pravnim odnosima (“Sl. list RCG”, br. 19/09), člana 22 stav Zakonaoodržavanjustambenihzgrada(“Sl. list Crne Gore”, br.41/16 i 84/18), člana 4 stav 2 i 3 Odluke onačinu i uslovima imenovanja privremenog upravnika stambene zgrade u kojoj nijesu […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 18. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA 18. SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, da podnesu prijave za učešće u radu sjednice  Skupštine opštine Nikšić , koja je zakazana za 24.12. 2019.godinesa početkom u 10:00 časova. Prijavu za učešće na sjednici Skupštine , nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Skupštine, s tim što su dužne da navedu tačke […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA NA TEMU: Nacrt odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Nikšić

  Na osnovu člana 167stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, broj 02/18 i 34/19) i člana 20 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Republike CG-opštinski propisi broj 29/05 i „Službeni list CG-opštinski propisi broj 39/14), Sekretarijat za finansije, razvoj i preduzetništvo organizuje     […]

Comments Off on Odluka o sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić

Odluka o sufinansiranju adaptacije fasada stambenih zgrada na teritoriji Opštine Nikšić

Odluka