Slide
Slide
Slide
slide

GRAD OTVORENOG SRCA, SNAŽNOG DUHA I TOPLE DUŠE

Slide
slide

DOBRODOŠLI

Slide
slide

UVIJEK SVOJ, PREPOZNATLJIV PO CRNOGORSKOM DUHU I UMU

Slide
slide

GRAD SA OSMJEHOM DJEČAKA, MUDROŠĆU STARCA I MOMAČKE SNAGE

slide

GRAD OTVOREN ZA SVE

slide

ANDERVA - ANAGASTUM - ONOGOŠT - NIKŠIĆ

Pratite nas:

  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • YouTube
Comments Off on Potpisan Ugovor o realizaciji Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću za 2016. godinu   |   Opština Nikšić
Potpisan Ugovor o realizaciji Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću za 2016. godinu

Potpisan Ugovor o realizaciji Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću za 2016. godinu

Danas su u Nikšiću, Pavle Goranović, ministar kulture i Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić potpisali Ugovor o realizaciji Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću, za 2016. godinu. Kako je istakao ministar Goranović, tokom dvije godine realizacije projekta ostvareni su vidljivi rezultati – realizovan značajan broj programa, revitalizovane važne manifestacije u Nikšiću i sprovedena konzervatorska istraživanja […]

Comments Off on JAVNI POZIVI 22.01.16.   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIVI 22.01.16.

Javni poziv- VOZILA novo tender za zakup 13.01.2016.godine

Comments Off on JAVNI POZIV ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave   |   Opština Nikšić

JAVNI POZIV ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

JAVNI POZIV   Ovlašćenim predlagačima za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave: stručnim institucijama, organizacijama, nevladinim organizacijama, stručnim udruženjima, mjesnim zajednicama, asocijacijama lokalnih vlasti i gradjanima da, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva, dostave Skupštini opštine Nikšić – Odboru za izbor i imenovanja, predlog kandidata […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “GRAHOVO”   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “GRAHOVO”

Navedeni planski dokument obuhvata  područje koje  se nalazi  u centralnom dijelu Grahovskog polja i obuhvata centar naselja Grahovo ,sa  površinom obuhvata plana   178,00ha. Javna rasprava će trajati od 22.12.2015. godine do 22.01.2016. godine. U vrijeme trajanja javne rasprave planski dokument će biti izložen u holu zgrade Skupštine opštine Nikšić. Centralna javna rasprava održaće se 21.01.2016.godine, […]

Comments Off on JAVNA RASPRAVA Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”   |   Opština Nikšić

JAVNA RASPRAVA Nacrta Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”

Navedeni planski dokument obuhvata  područje  ograničeno ulicom čiji je parcelarni broj 1111,starom prugom Nikšić –Bileća do sjeverozapadne parcele zgrade Željezničke stanice ,ulicom Stojana Kovačevića  i ulicom Štrosmajerova  i Bulevarom Vuka Mićunovića, sa  površinom obuhvata plana   13,00ha. Javna rasprava će trajati od 17.12.2015. godine do 15.01.2016. godine. U vrijeme trajanja javne rasprave planski dokument će biti […]

Comments Off on J A V N A R A S P R A V A – Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”   |   Opština Nikšić

J A V N A R A S P R A V A – Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”

OPŠTINA NIKŠIĆ PREDSJEDNIK   o g l a š a v a                             J A V N U   R A S P R A V U    Nacrta  Detaljnog urbanističkog plana “STARA VAROŠ -centar”     Navedeni planski dokument obuhvata  područje  ograničeno ulicom čiji je parcelarni broj 1111,starom prugom Nikšić –Bileća do sjeverozapadne parcele […]

Comments Off on II NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA   |   Opština Nikšić
II NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA

II NOVOGODIŠNJI SAJAM LOKALNIH PROIZVODA

Uvaženi,   U namjeri da podržimo lokalne preduzetnike u promociji svojih proizvoda, kao i to da im omogućimo jednu besplatnu platformu za komunikaciju sa potrošačima u trajanju od dva dana, organizujemo dvodnevnu sajamsku manifestaciju. Nošeni iskustvom od prošle godine, uvjereni smo da će jedan ovakav događaj pomoći unaprijeđenju ambijenta za razvoj lokalne ekonomije i preduzetništva […]

Comments Off on POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ŠESNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE   |   Opština Nikšić

POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA ŠESNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Nikšiću, zainteresovane za učešće na šesnaestoj sjednici Skupštine opštine, koja je zakazana za 18.12.2015.godine sa početkom u 10,00 časova da podnesu prijave za učešće u njenom radu. Prijave se podnose Skupštini opštine, preko Gradjanskog biroa Skupštine opštine Nikšić, ulica Njegoševa broj 18, ili elektronskim putem na e-mail: soniksic@t-com.me […]

Comments Off on Misija OEBS-a u Crnoj Gori finansirala obuku za inženjere iz Opštine Nikšić   |   Opština Nikšić
Misija OEBS-a u Crnoj Gori finansirala obuku za inženjere iz Opštine Nikšić

Misija OEBS-a u Crnoj Gori finansirala obuku za inženjere iz Opštine Nikšić

Misija OEBS-a u Crnoj Gori organizovala je i finansirala obuku za 20 zaposlenih inženjera iz Opštine Nikšić za korišćenje AutoCAD-a- sofisticiranog projektantskog alata univerzalne namjene koji podržava dvodimenzionalno projektovanje kao i trodimenzionalno modeliranje kompleksnih objekata. Obuku u trajanju od mjesec dana prošlo je 20 zaposlenih. Za potrebe održavanja predavanja, JU Prva srednja stručna škola Nikšić […]

Comments Off on Obavještenje za NVO   |   Opština Nikšić

Obavještenje za NVO

Sve nevladine organizacije kojima su odobrena sredstva za sufinansiranje projekata po Konkursu iz 2015. godine, dužne su Komisiji za raspodjelu sredstava podnijeti narativni i finansijski izvještaj do 31.12.tekuće godine. Formulare za navedene izvještaje, možete pronaći na stranici NVO.