search
language

СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

Скупштина Општине

Скупштина је представнички орган грађана oпштине који функцију врши у складу са Уставом, законом и Статутом Oпштине
receipt_long

Акти Скупштине

receipt_long
shopping_bag

Пословник о раду

shopping_bag
menu_book

Статут

menu_book
arrow_circle_right

Кодекс

  • Етички Кодекс
  • arrow_upward