1.10k

Skupština Opštine

Skupština je predstavnički organ građana Opštine koji funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine.

Akti skupštine

Poslovnik o radu

Etičke komisije

Statut