search
language

Акти Скупштине

Скупштина Општине

Скупштина је представнички орган грађана oпштине који функцију врши у складу са Уставом, законом и Статутом Oпштине
receipt_long

Пословник о раду

receipt_long
assured_workload

Статут

assured_workload
arrow_circle_right

Извјештаји

 • Извјештај о раду Скупштине општине за 2022. годину
 • Извјештај о раду Службе за скупштинеске послове за 2022. годину
 • Програм рада Службе за скупштинске послове за 2023. годину
 • Извјештај о раду EK за изабране представнике и функционере за 2022. годину
 • Извјештај о раду ЕК за локалне службенике и намјештенике за 2022. годину
 • Извјештај о раду ЕК за локалне службенике и намјештенике за 2023. годину
 • Извјештај о раду ЕК за изабране представнике и функционере за 2023. годину
 • arrow_circle_right

  Сазиви

 • 1. Сазив за 15. сједницу Одбора за Статут и прописе
 • 2. Сазив за 12. сједницу Одбора за финансије
 • 3. Сазив за 9. сједницу Одбора за планирање и уређење простора
 • 4. Сазив за 9. сједницу Одбора за друштвене дјелатности
 • 5. Сазив за 4. сједницу Одбора за међ. и међ. сарадњу
 • 6. Сазив за 6. сједницу Савјета за равноправност полова
 • 7. Сазив за 24. сједницу Одбора за избор и именовања
 • 8. Сазив за 22. сједницу Одбора за статут и прописе
 • 9. Сазив за 16. сједницу Одбора за финансије
 • 10. Сазив та 13. сједницу Одбора за планирање и уређење простора
 • 11.Сазив за 12. сједницу Одбора за друштвене дјелатности
 • 12. Сазив за 4. сједницу Савјета за зашртиту животне средине
 • 13. Сазив та 26. сједницу Одбора за избор и именовања
 • 14. Сазив за 24. сједницу Одбора за Статут и прописе
 • 15. Сазив за 17. сједницу Одбора за финансије
 • 16. Сазив за 14. сједницу Одбора за пл. и уређ. простора
 • 17. Сазив за 13. сједницу Одбора за друштвене дјелатности
 • 18. Сазив за 5. сједницу Савјета за заштиту животне средине
 • 19. Сазив за 7. сједницу Савјета за равноправност полова
 • 20. Сазив за 27. сједницу Одбора за избор и именовања
 • arrow_upward