search
language

Предсједник Скупштине

Немања Вуковић
Профилна слика за:  Немања Вуковић

Рођен је 17. 06. 1995. године у Никшићу, гдје је завршио основну и средњу школу. Као средњошколац представљао је Црну Гору на међународном такмичењу из машинства и мехатронике одржаном 2013. године у Истанбулу, на којем је двочлани тим наше државе освојио 4. мјесто. Диплому професора физичке културе стекао је на Факултету за физичку културу и менаџмент у спорту у Београду, а тренутно приводи крају магистарске студије из области комуниколошких наука. Од 2016. године обавља функцију извршног директора у фирми ДОО „ZS-SAN“ у Никшићу, а од 18. 06. 2016. године функцију потпредсједника Општинског одбора Демократа Никшић. Члан је и Главног одбора Демократске Црне Горе. Завршио је Школу политичких студија и Школу мултикултурализма, а полазник је бројних домаћих и међународних семинара, у организацији престижних фондација и института, попут Фондације Конрад Аденауер фондације (KAS), Вестминстерске фондације (WFD), Института Роберт Шуман (RSI), Националног демократског института (НДИ) и многих других. Уз то, учесник је бројних округлих столова, јавних дебата, конференција и панел-дискусија. Активно се бавио фудбалом, а говори енглески, њемачки и руски језик.

Kонтакт телефон: 040/213-109; E-mail: predsjednik.skupstine@niksic.me

Предсједника Скупштине бира, на предлог једне трећине одборника, Скупштина из реда одборника. Мандат предсједника Скупштине траје колико и мандат Скупштине. Предсједник Скупштине:

  • сазива Скупштину и предсједава радом;
  • стара се о организацији и начину рада Скупштине и даје иницијативе за унапређење њеног рада;
  • представља Скупштину;
  • стара се о примјени Пословника о раду Скупштине;
  • стара се о благовременом и усклађеном раду радних тијела;
  • брине о јавности рада Скупштине;
  • потписује акте Скупштине;
  • обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине.
arrow_upward